logo-top-3

EF FOR TEACHER

View More
logo-top-2

EF FOR PARENT

View More
logo-top-2

EF SHOP

View More

EF คืออะไร โดย ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ (คุณหมอวรสิทธิ์) กุมารแพทย์ด้านระบบประสาท ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าว วงการปฏิรูปการศึกษา

พื้นที่ต้นแบบ

2017

การประชุมวิชาการ EF Symposium 2017

2015

RLG SYMPOSIUM 2015 Executive Functions (EF) = ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

2015

การพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions(EF) ในเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ”หนังสือและการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน”

2018

ร่วมกันสร้างทุนมนุษย์…ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์โลกยุค 4.0

2018

เด็กไทยเจอวิกฤติด้านการศึกษาที่ต้องได้รับการพัฒนา นักวิทยาศาสตร์พบว่า EF คือหัวใจสำคัญของการพัฒนา

2018

งานแถลงผลโครงการวิจัย ผลการใช้เครื่องมือ EF Guideline ต่อทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัย และการวิจัยเชิงปฏิบัติการวิพากษ์เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF Guideline

อาร์แอลจี เร่งขับเคลื่อน EF : Executive Functions พัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย

กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง …

RLG SYMPOSIUM 2015 Executive Functions (EF) = ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the ...

การพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions(EF) ในเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ”หนังสือและการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน”

จากวิกฤตการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาจนถ …

งานแถลงผลโครงการวิจัย ผลการใช้เครื่องมือ EF Guideline ต่อทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จในเด็กปฐมวัย และการวิจัยเชิงปฏิบัติการวิพากษ์เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF Guideline

ทักษะสมอง EF- Executive Functions คือ กร …

RLG เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความเชื่อว่า “การเรียนรู้สร้างการเปลี่ยนแปลง”- Learning Makes Change และได้มุ่งมั่นสร้างการเรียนรู้หลากหลายสารอัพเดทสาระความรู้ง่ายๆเพียง ระบุอีเมลล์ และกด Subscribe

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.