logo-top-3

EF FOR TEACHER

View More
logo-top-2

EF FOR PARENT

View More
logo-top-2

EF SHOP

View More

ตามประกาศบริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่น จำกัด หน่วยงานรับทุนและผู้ดำเนินงานโครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยพลังชุมชน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ..

EF For PARENT

ขาดทักษะ EF ชีวิตขาดคุณภาพและอายุสั้น

งานวิจัยที่ชี้ว่า คุณภาพชีวิต สุขอนามัย …

Working Memory จะงอกงามหากได้รับปัจจัยเสริม

ความสามารถด้านความจำขณะใช้งาน หรือ Worki …

กิจกรรมพัฒนา Working Memory

กิจกรรมพัฒนาความจำหรือ Working Memory ง่ …

ช่วยเด็กสร้างการกำกับควบคุมตนเองและทักษะการวางเป้าหมาย

วิธีการที่จะช่วยสร้างเสริมความสามารถในกา …

ขั้นตอนพัฒนาการ EF ในเด็กเล็กแต่ละวัย

ขั้นตอนพัฒนาการ EF ของเด็กแต่ละช่วงวัยตั …

EF For TEACHER

ข้อควรรู้ที่สำคัญในการพัฒนาทักษะ EF

การศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะ EF ในเด …

คุณภาพห้องเรียนปฐมวัยคือห้องเรียนที่ส่งเสริมทักษะEF

มีงานวิจัยที่บ่งชี้ว่า การจัดการห้องเรีย …

Working Memory จะงอกงามหากได้รับปัจจัยเสริม

ความสามารถด้านความจำขณะใช้งาน หรือ Worki …

ข้อแนะนำที่พ่อแม่และครูควรใส่ใจ

ในการพัฒนาทักษะ EF มีข้อแนะนำที่พ่อแม่แล …

เกมฝึกสมาธิจดจ่อ ควบคุมกำกับตนเอง

กิจกรรมสร้างเสริมทักษะความสามารถด้านการม …

กิจกรรมฝึกความคิดยืดหยุ่นของเด็กอนุบาล

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อจะจัดกิจกรรมฝึกค …

พัฒนาการของ EF ในช่วงประถมและมัธยม

วัยประถมปลาย เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น ทำสิ่ง …

เครื่องมือฝึกเด็กให้มีความยับยั้งชั่งใจ

เครื่องมือ 5 อย่างสำหรับใช้ในการฝึกเด็กใ …