logo-top-3

EF FOR TEACHER

View More
logo-top-2

EF FOR PARENT

View More
logo-top-2

EF SHOP

View More

ตามประกาศบริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่น จำกัด หน่วยงานรับทุนและผู้ดำเนินงานโครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยพลังชุมชน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ..

EF For TEACHER

วิธีช่วยเหลือเด็กให้ลดอารมณ์และการแสดงออกที่ก้าวร้าวรุนแรง

เด็กเล็กๆ ยังไม่มีทักษะในการจัดการอารมณ์ …

ช่วยเด็กสร้างการกำกับควบคุมตนเองและทักษะการวางเป้าหมาย

วิธีการที่จะช่วยสร้างเสริมความสามารถในกา …

พัฒนาการของ EF ในช่วงประถมและมัธยม

วัยประถมปลาย เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น ทำสิ่ง …

เทคนิคง่ายๆ ช่วยบริหารจัดการชีวิตให้ง่ายขึ้น

เทคนิคง่ายๆ ช่วยพัฒนาทักษะ EF สำหรับเด็ก …

เข้าใจธรรมชาติของเด็กเพื่อฝึกความยับยั้งชั่งใจ

พลังความอยากกับการยับยั้งชั่งใจมันคู่กัน …

IQ vs. EF

FacebookTwitterLine

ใช้ศิลปะพัฒนาความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์

วิธีใช้กิจกรรมงานศิลปะพัฒนาความคิดยืดหยุ …

ปฐมวัย วัยทองของการพัฒนาทักษะ EF

ในช่วงปฐมวัย (แรกเกิด-6 ปี) เป็นวัยทองขอ …