logo-top-3

EF FOR TEACHER

View More
logo-top-2

EF FOR PARENT

View More
logo-top-2

EF SHOP

View More

ตามประกาศบริษัท รักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล อินโนเวชั่น จำกัด หน่วยงานรับทุนและผู้ดำเนินงานโครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยพลังชุมชน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ..

EF For PARENT

สมาธิสั้น แอลดี คือเด็กที่มี EF บกพร่อง

Thomas E. Brown นักจิตวิทยาชื่อดังจากมหา …

ข้อควรรู้ที่สำคัญในการพัฒนาทักษะ EF

การศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะ EF ในเด …

วิธีฝึกลูกให้แก้ปัญหาเก่ง

วิธีฝึกลูกวัยอนุบาลให้คิดพลิกแพลงแก้ปัญห …

กฎ กติกา มารยาทสังคม ช่วยให้เด็กมีความยับยั้งชั่งใจมากขึ้น

วิธีการใช้กฎ กติกา มารยาทสังคม ช่วยปลูกฝ …

พัฒนาทักษะ EF ด้วยการเต้นแอโรบิก

วารสาร Psychonomic Bulletin and Review ไ …

EF For TEACHER

ศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์

ศิลปะการแสดงไม่ใช่กิจกรรมของเด็กโตหรือผู …

วิธีฝึกเด็กให้แก้ปัญหาเก่ง

วิธีฝึกเด็กวัยอนุบาลให้คิดพลิกแพลงแก้ปัญ …

วิธีสำรวจว่าเด็กยับยั้งชั่งใจได้ดีแค่ไหน

คำว่ายับยั้งชั่งใจ (Inhibitory Control) …

เด็กวัยอนุบาลมีสมาธิจดจ่อแค่ไหน

เด็กเล็กๆ ยังไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อกับอะไ …

เครื่องมือฝึกเด็กให้มีความยับยั้งชั่งใจ

เครื่องมือ 5 อย่างสำหรับใช้ในการฝึกเด็กใ …

วิธีช่วยเด็กให้มีอารมณ์มั่นคง

ก่อนจะคาดหวังให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์ ค …

ใช้ดนตรีพัฒนาความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์

มนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติที่รักเสียงดนตรี กา …