27
พฤศจิกายน
symposium-banner7
การประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 : เรื่อง สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ
8:00 am - 5:00 pm
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

ด้วยสถานการณ์ความจำเป็นเร่งด่วนที่โ …

04
เมษายน
Banner-web
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “โครงร่างใหม่ของพัฒนาการเด็กสู่ศตวรรษที่ 21”
10:00 am - 12:00 pm
Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

“โครงร่างใหม่ของพัฒนาการเด็กส …

19
พฤษภาคม
IMG_20180113205404_577196674_huge
บทบาทพ่อแม่เมื่อลูกต้องเรียนออนไลน์ไปอีกยาวๆ
1:30 pm - 3:30 pm

Live สด: ยกขบวน ชวนคิด บอกพ่อแม่สักนิด... “จะเลี้ยงลูกให้ดีกันได้ยังไง๊...ในช่วง COVID 19”

21
พฤษภาคม
IMG_20180113205342_479465527_huge
27
พฤศจิกายน
symposium-banner7
การประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 : เรื่อง สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ
8:00 am - 5:00 pm
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

ด้วยสถานการณ์ความจำเป็นเร่งด่วนที่โ …

04
เมษายน
Banner-web
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “โครงร่างใหม่ของพัฒนาการเด็กสู่ศตวรรษที่ 21”
10:00 am - 12:00 pm
Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

“โครงร่างใหม่ของพัฒนาการเด็กส …

19
พฤษภาคม
IMG_20180113205404_577196674_huge
บทบาทพ่อแม่เมื่อลูกต้องเรียนออนไลน์ไปอีกยาวๆ
1:30 pm - 3:30 pm

Live สด: ยกขบวน ชวนคิด บอกพ่อแม่สักนิด... “จะเลี้ยงลูกให้ดีกันได้ยังไง๊...ในช่วง COVID 19”

21
พฤษภาคม
IMG_20180113205342_479465527_huge
21
พฤษภาคม
IMG_20180113205342_479465527_huge
19
พฤษภาคม
IMG_20180113205404_577196674_huge
บทบาทพ่อแม่เมื่อลูกต้องเรียนออนไลน์ไปอีกยาวๆ
1:30 pm - 3:30 pm

Live สด: ยกขบวน ชวนคิด บอกพ่อแม่สักนิด... “จะเลี้ยงลูกให้ดีกันได้ยังไง๊...ในช่วง COVID 19”

04
เมษายน
Banner-web
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “โครงร่างใหม่ของพัฒนาการเด็กสู่ศตวรรษที่ 21”
10:00 am - 12:00 pm
Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

“โครงร่างใหม่ของพัฒนาการเด็กส …

27
พฤศจิกายน
symposium-banner7
การประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 : เรื่อง สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ
8:00 am - 5:00 pm
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

ด้วยสถานการณ์ความจำเป็นเร่งด่วนที่โ …