logo-top-3

EF FOR TEACHER

View More
logo-top-2

EF FOR PARRENT

View More
logo-top-2

ดาวน์โหลดเอกสาร TALK

View More

การประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 เรื่อง สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 – 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี

Executive Functions กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Executive Functions กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การแสดงปาฐกถา เรื่อง “Executive Functions กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”  โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

Executive Functions จะพาเด็กไทยออกจากวิกฤตอย่างไร

Executive Functions จะพาเด็กไทยออกจากวิกฤตอย่างไร

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “EF จะพาเด็กไทยออกจากวิกฤตอย่างไร” โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จิตแพทย์และนักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 

RLG EF

กลุ่มบริษัท RLG (Rakluke Learning Group) เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความเชื่อว่า “การเรียนรู้สร้างการเปลี่ยนแปลง”- Learning Makes Change และได้มุ่งมั่นสร้างการเรียนรู้หลากหลายสาระและรูปแบบโดยเฉพาะในการพัฒนาเด็กและครอบครัว มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี
www.rlg-ef.com เป็นหนึ่งช่องทางสำคัญของ สถาบัน RLG (Rakluke Learning Group)ซึ่งเป็นหน่วยงานทางวิชาการของกลุ่มบริษัท RLG ในการนำเสนอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ Executive Functions ที่ว่าด้วยการพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ

เพื่อให้ได้รับความสะดวก และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างของ www.rlg-ef.com กรุณาทำการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ท่านก็จะสามารถเข้าร่วมกิจกรรม และดาวน์โหลดบทความที่มีประโยชน์ได้อีกมากมาย

EF QUOTE

quote inspiration

quote

Daniel T. Willingham

Can Teacher Increase Student'Self Control
“ พ่อแม่ที่รู้ดีว่าลูกของตัวเองเรียนรู้อย่างไร จะพูดกับลูกๆ ด้วยวิธีที่ซับซ้อนกว่า. ”
quote

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

Designer
“ คนทุกคนเป็น อัจฉริยะ แต่ถ้าคุณไปตัดสินปลาในความสามารถของมันในการปีนต้นไม้ เจ้าปลาตัวนั้นก็จะเชื่อไปตลอดชีวิตว่า "มันโง่" ”
quote

Andrew S. Garner

developingchild, havard.edu
“ เราเห็นว่าประสบการณ์ในช่วงปฐมวัยมีความสำคัญเพียงไรต่อสิ่งที่จะเกิอขึ้นตามมาตลอดชีวิต ทั้งเห็นสภาพแวดล้อมในช่วงปฐมวัยได้ฝังลงใน "สมองของเด็ก" และเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสมองไปอย่างไร ”
quote

Fred Roger

“ คนมักพูดเสมอว่า การเล่น เป็นเสมือนเครื่องบรรเทาจิตใจเด็กจากการเรียนที่จริงจัง แต่สำหรับเด็กแล้ว การเล่นนั่นแหล่ะคือ การเรียนรู้ที่จริงจัง ”
quote

Lev Vygotsky

นักวิชาการชาวรัสเซีย
“ สิ่งที่เด็กทำในวันนี้ โดยมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ พวกเขาจะทำได้ด้วยตนเองในวันพรุ่งนี้ ”

RLG เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความเชื่อว่า “การเรียนรู้สร้างการเปลี่ยนแปลง”- Learning Makes Change และได้มุ่งมั่นสร้างการเรียนรู้หลากหลายสาระและรูปแบบโดยเฉพาะในการพัฒนาเด็กและครอบครัว มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี! อัพเดทสาระความรู้ง่ายๆเพียง ระบุอีเมลล์ และกด Subscribe