19
พฤษภาคม
IMG_20180113205404_577196674_huge
บทบาทพ่อแม่เมื่อลูกต้องเรียนออนไลน์ไปอีกยาวๆ
1:30 pm - 3:30 pm

Live สด: ยกขบวน ชวนคิด บอกพ่อแม่สักนิด... “จะเลี้ยงลูกให้ดีกันได้ยังไง๊...ในช่วง COVID 19”

21
พฤษภาคม
IMG_20180113205342_479465527_huge
19
พฤษภาคม
IMG_20180113205404_577196674_huge
บทบาทพ่อแม่เมื่อลูกต้องเรียนออนไลน์ไปอีกยาวๆ
1:30 pm - 3:30 pm

Live สด: ยกขบวน ชวนคิด บอกพ่อแม่สักนิด... “จะเลี้ยงลูกให้ดีกันได้ยังไง๊...ในช่วง COVID 19”

21
พฤษภาคม
IMG_20180113205342_479465527_huge
21
พฤษภาคม
IMG_20180113205342_479465527_huge
19
พฤษภาคม
IMG_20180113205404_577196674_huge
บทบาทพ่อแม่เมื่อลูกต้องเรียนออนไลน์ไปอีกยาวๆ
1:30 pm - 3:30 pm

Live สด: ยกขบวน ชวนคิด บอกพ่อแม่สักนิด... “จะเลี้ยงลูกให้ดีกันได้ยังไง๊...ในช่วง COVID 19”