ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ :Executive Functions = EF

  0
  749
  Download
  Download is available until [expire_date]
  • Version 1
  • Download 823
  • File Size 763.65 KB
  • File Count 1
  • Create Date 25/11/2017
  • Last Updated 25/11/2017

  ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ :Executive Functions = EF

  คนที่ “คิดเป็น ทำงำนเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหำเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และหำควำมสุขเป็น” คือเป้าหมายของระบบการศึกษาและการสร้างพลเมืองของทุกสังคม ใช่หรือไม่ ? และคนแบบนี้ ย่อมประสบความสาเร็จในการเรียน ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว หรือในการทางานประกอบอาชีพด้วย ใช่หรือไม่

  ในชีวิตจริง พวกเราล้วนมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่า คนที่ประสบความสาเร็จมักจะมีคุณลักษณะเหล่านี้...
  - คิดมีเหตุมีผล เป็นระบบ คิดวิเคราะห์ได้ เมื่อต้องตัดสินใจก็มีหลักคิด มีการพิจารณาไตร่ตรองดี
  - ทำงานเป็น รู้จักวางแผนก่อนลงมือทา ครั้นเมื่อลงมือก็ทาได้เป็นขั้นเป็นตอน ไม่มั่วซั่วสับสน
  - เมื่อเกิดอุปสรรคก็รู้จักแก้ไข อดทน อึดฮึดสู้ หรือหาทางออกใหม่ๆ ไม่ติดอยู่กับความคิดความเคยชินเดิมๆ
  - จัดสัมพันธภาพได้ดี เพราะรู้จักควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมตนเอง จนเป็นที่ยอมรับของคนอื่นๆ
  โดยเฉพาะในโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รุนแรง ซับซ้อน พลิกผัน เต็มไปด้วยสิ่งเร้าเย้ายวน คนที่มีความยับยั้งชั่งใจ สามารถควบคุมกากับตนเองได้ ก็ยากที่จะตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ต่างๆ คนที่ปรับตัวง่ายก็จะอยู่ได้ดีไม่ว่าสถานการณ์จะพลิกผันไปแค่ไหน คนที่คิดวิเคราะห์ได้ดี มีน้าอดน้าทนก็จะแก้ปัญหายากๆ ของชีวิตได้
  คุณลักษณะรวมๆ ในการบริหารจัดการชีวิตและการงานดังกล่าวข้างต้น นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า เป็นทักษะการคิดขั้นสูงของสมองของมนุษย์เรา ที่เรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่า Executive Functions (EF) หรือ “ทักษะสมอง เพื่อชีวิตที่สาเร็จ”

  เรียบเรียงโดย สุภาวดี หาญเมธี
  สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
  พฤษภาคม 2559

  ทิ้งคำตอบไว้

  Please enter your comment!
  Please enter your name here