สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

ยกชวนชวนคิด Season 1
Video thumbnail
ยกขบวน ชวนคิด EP1 เรื่อง : บทบาทพ่อแม่เมื่อลูกต้องเรียนออนไลน์ไปอีกยาวๆ
01:08:24
Video thumbnail
ยกขบวน ชวนคิด Ep 2. เมื่อเด็กๆ ต้องเรียน online พัฒนาการด้านอื่นๆ ก็สำคัญ
01:32:24
Video thumbnail
Ep.3 เพิ่มเวลาจ้องหน้าจอ หวั่นใจ!!! ทำอย่างไรไม่ให้เด็กติดจอ
01:37:34
Video thumbnail
Ep 5. Work from Home ด้วย เลี้ยงลูกด้วย ทำอย่างไรให้สมดุล
01:28:23
Video thumbnail
Ep.6 ครอบครัว New Normal กับการพัฒนาทักษะสมอง EF
01:31:23
Video thumbnail
ยกขบวนชวนคิด EP 4 : เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนขาดโอกาสพัฒนาทักษะทางสังคมไหม
01:30:32
Video thumbnail
Ep.7 จะเปิดเทอมแล้ว เด็ก บ้าน โรงเรียน ใครพร้อมบ้าง...ยกมือขึ้น 🙋‍♂️🙋‍♀️👨‍🏫👩‍🏫
01:22:57
Video thumbnail
Ep.8 ลูกของเรา... จะรอให้ใครสอน?? พ่อแม่ก็เป็นครูของลูกได้
01:32:10
Video thumbnail
Live สด Ep.9 #เด็กพิเศษ กับ #ชีวิตวิถีใหม่ จะเรียน จะรู้ จะอยู่อย่างไร
01:24:44