สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

“โครงร่างใหม่ของพัฒนาการเด็กสู่ศตวรรษที่ 21” โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จิตแพทย์ นักเขียน และเจ้าของเพจดัง ในโอกาสเปิดตัวหนังสือถึง 2 เล่ม “เลี้ยงลูกให้สมองดี ด้วย EF” และ…”เรียนไม่เก่งแล้วงัย”

ลงทะเบียนล่วงหน้า…รับฟรีหนังสือพร้อมลายเซ็นคุณหมอประเสริฐ (รับหนังสือหน้างานเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการบรรยาย)
– ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า 60 ท่านแรก ฟรีหนังสือแพ็คคู่
– ลงทะเบียนหน้างาน 40 ท่านแรก ฟรีหนังสือท่านละ 1 เล่ม (มาก่อนได้เลือกก่อน)

พบกัน วันที่ 4 เมษายน 2561
เวลา 10.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนหน้างาน 9.00 น.)
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46
Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

[wpforms id="10257" title="false" description="false"]