IQ vs. EF

คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคนที่มีไอคิวสูง ฉลาด เรียนเก่ง น่าจะมี EF หรือทักษะความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตที่ดี หรือพูดง่ายๆ ว่า เราคาดหวังว่าเด็กที่เรียนดีจะมีนิสัยการทำงานที่ดีด้วย และจะสามารถจัดการการงานทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนได้ดี
ศาสตราจารย์ Dr.Adele Diamonds นักวิชาการด้าน EF คนสำคัญซึ่งได้ทำการค้นคว้าวิจัยด้านต่างๆ ไว้มากมาย ชี้ไว้ว่า ทักษะ EF อย่าง Working Memory กับ Inhibition สามารถบ่งบอกถึงความสำเร็จของเด็กเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ได้ดียิ่งกว่าผลทดสอบไอคิวเสียอีก ท่านให้เหตุผลว่า การทดสอบไอคิวที่ทำๆ กันมา เป็นการวัดสิ่งที่เรียกว่า “ความสามารถทางปัญญาที่ตกผลึกแล้ว” (Crystallized Intelligence) เป็นการเรียกข้อมูลในสิ่งที่เรียนไปเรียบร้อยแล้ว เช่น คำนี้หมายความว่าอย่างไร เมืองหลวงของประเทศนี้ชื่ออะไร
แต่ EF คือความสามารถในการใช้สิ่งที่เรารู้แล้วนำมาสร้างสรรค์ใหม่ หรือนำมาแก้ปัญหา ซึ่งเป็นความสามารถทางเชาว์ปัญญาแบบ Fluid Intelligence [vc_single_image image=”7695″ img_size=”full”] ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรเน้นให้ลูกท่องจำเพื่อสอบได้คะแนนดีๆ เพียงอย่างเดียว แต่ควรส่งเสริมลูกให้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในจัดการชีวิตให้หลากหลาย เพื่อเขาจะได้มีทั้ง “IQ ดี EF สุดยอด”
Reference : Adele Diamond,2008, Executive Functions , interview with Ellen Galinsky Oct.4,2008

เด็กที่มีปัญญาเลิศอาจจะมีความสามารถในการยับยั้งแรงกระตุ้นได้ต่ำ อาจจะมีทักษะในการวางแผนหรือจัดการชีวิตประจำวันไม่ดีก็ได้