Slide 1
EF Center

ตลอดระยะกว่า 8 ปี ของการขับเคลื่อนโครงการ องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง EF ถูกนำไปประยุกต์ใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนทั่วประเทศ เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ EF ที่กระจายอยุ่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นศูนย์ที่รวบรวมเอกสาร สื่อ และองค์ความรู้เกี่ยวกับ EF ให้ชุมชนที่อยู่ใกล้ๆได้เข้าไปเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาทักษะสมอง EF ให้กับนักเรียน และบุตรหลาน

Slide 1
EF Idea Collection Shop

พื้นที่รวบรวมไอเดีย กิจกรรม สื่อ เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ทุกแผนได้รับการตรวจ และอนุมัติโดยนักวิชาการด้าน EF ชั้นนำ คุณครูหรือท่านที่สนใจนำแผนกิจกรรมของท่านมาฝากจำหน่ายสามารถติดต่อได้ที่ rlgexecutivefunction@gmail.com

Slide 1
EF Podcast

สื่อเสียงเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EFมากกว่า 100 รายการ พัฒนาโดยสถาบัน RLG รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป และนักวิชาการที่ชำนาญด้าน EF สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้คุณครู พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวการดูแลเด็กได้รับฟังและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

บทความแปล :

Best Practice : ผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวสาร - กิจกรรม

" เราเห็นว่าประสบการณ์ในช่วงปฐมวัย มีความสำคัญเพียงไรต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาตลอดชีวิต ทั้งเห็นสภาพแวดล้อมในช่วงปฐมวัยได้ฝังลงใน "สมองของเด็ก" และเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสมองไปอย่างไร "

Andrew S. Garner