สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

เลี้ยงลูกให้สมองดี ด้วย EF

สมองดี ไม่ได้หมายถึงเรียนเก่ง โลกเปลี่ยนไปแล้ว เรียนเก่งอย่างเดียว…เอาตัวไม่รอด!! เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กสมองดี หมายถึงความสามารถในการควบคุมตนเอง กำหนดเป้าหมาย และไปให้ถึงเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง เป็นทักษะสมอง EF ที่พ่อแม่ฝึกให้ลูกได้ตั้งแต่แรกเกิด…อย่ารอให้สาย ***ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง ***การจัดส่งหนังสือ อาจใช้เวลาในการเตรียมการ 2-3วัน เมื่อทำการจัดส่งจะแจ้งเลขพัสดุไปทางอีเมลที่ท่านให้ไว้

เลี้ยงลูกให้สมองดี ด้วย EF

สมองดี ไม่ได้หมายถึงเรียนเก่ง โลกเปลี่ยนไปแล้ว เรียนเก่งอย่างเดียว…เอาตัวไม่รอด!! เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กสมองดี หมายถึงความสามารถในการควบคุมตนเอง กำหนดเป้าหมาย และไปให้ถึงเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง เป็นทักษะสมอง EF ที่พ่อแม่ฝึกให้ลูกได้ตั้งแต่แรกเกิด…อย่ารอให้สาย ***ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง ***การจัดส่งหนังสือ อาจใช้เวลาในการเตรียมการ 2-3วัน เมื่อทำการจัดส่งจะแจ้งเลขพัสดุไปทางอีเมลที่ท่านให้ไว้

เลี้ยงลูกให้สมองดี ด้วย EF

สมองดี ไม่ได้หมายถึงเรียนเก่ง โลกเปลี่ยนไปแล้ว เรียนเก่งอย่างเดียว…เอาตัวไม่รอด!! เลี้ยงลูกให้เป็นเด็กสมองดี หมายถึงความสามารถในการควบคุมตนเอง กำหนดเป้าหมาย และไปให้ถึงเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง เป็นทักษะสมอง EF ที่พ่อแม่ฝึกให้ลูกได้ตั้งแต่แรกเกิด…อย่ารอให้สาย ***ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง ***การจัดส่งหนังสือ อาจใช้เวลาในการเตรียมการ 2-3วัน เมื่อทำการจัดส่งจะแจ้งเลขพัสดุไปทางอีเมลที่ท่านให้ไว้