IDEA COLLECTION SHOP
Executive Functions

”คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น
อยู่กับคนอื่นเป็นและมีความสุขเป็น”

IDEA COLLECTION : ขายดี

IDEA COLLECTION : ศูนย์รวมแผนหลักสูตร และแผนกิจกรรม

พื้นที่รวบรวมไอเดีย กิจกรรม สื่อ เทคนิคการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ทุกแผนได้รับการตรวจ และอนุมัติโดยนักวิชาการด้าน EF ชั้นนำ คุณครูหรือท่านที่สนใจนำแผนกิจกรรมของท่านมาฝากจำหน่ายสามารถติดต่อได้ที่ 02-xxx-xxxx หรือที่ ef-mail@mail.com