สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

เลี้ยงเด็กอัลฟ่าด้วย EF ปูทางสู่ทักษะศตวรรษที่ 21

นพ.ประเสริฐ : พ่อ แม่ Millennium วันนี้คุณมีปัญญาบังคับลูก Gen Z หรือ Alpha ให้เป็นไปดั่งใจต้องการได้จริงๆ หรือ?? ต่อให้บังคับได้ บังคับไปไหน บังคับเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบข้อสอบปรนัยนี้ จริงๆ หรือ?? แล้ว…ต่อให้เขาได้เกียรตินิยมออกไป คุณคิดว่าเขาจะรอดในโลกที่ร้อนขึ้น แล้วก็ AI เข้ามาแทนที่มนุษย์เร็วขึ้นเรื่อยๆ จริงๆ หรือ???
(***เด็กอัลฟ่า คือเด็กที่เกิดหลังปี พ.ศ.2553 ในยุคสมัยของ Wifi / Smart phone และ Internet)
เรียนเก่งไม่ใช่คำตอบ เราต้องการเด็กที่ตัวตนแข็งแกร่ง สามารถที่จะหมุนชีวิตตัวเองอยู่ตลอดเวลา
มีสองเรื่องที่หนังสือที่เขียนถึงอนาคตพูดตรงกัน เรื่องที่หนึ่งคือโลกร้อน เดิมเรายังเถียงกันว่าแกล้งร้อน ปัจจุบันเราพบว่ามันร้อนจริงแน่แล้ว ปัญหาเรือนกระจกเรายังแก้ไม่ได้เลย ร้อนจริงแล้ว ถามว่าเด็กจะพบอะไร ความเป็นอยู่จะลำบากขึ้นทั่วโลก ภัยธรรมชาติจะสูงขึ้นแทบจะทุกเรื่อง นั่นคือสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่จะต้องเจอ พูดไทยเป็นไทยก็คือว่า เรียนเก่ง 4.0 แต่วิ่งหนีภัยธรรมชาติไม่ได้ก็จบกัน คุณต้องการสมองที่ใช้วิ่งหนีภัยธรรมชาติให้ได้ หรืออยู่กับมันให้ได้ เรียนเก่งไม่ใช่คำตอบ
ข้อที่สองคือสิ่งที่เราเรียกว่า Disruption ซึ่ง disrupt ทุกวงการ บริการทุกอย่างรอบตัวเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หุ่นยนต์ AI จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์มากขึ้น แต่งานใหม่ก็จะเกิด ปัญหาอยู่ที่เด็กอัลฟ่าแกร่งพอจะอดทนกับการเปลี่ยนแปลง แล้วก็ฝึกทักษะใหม่ๆ เพื่อรอรับงานใหม่ๆ และเครื่องมือใหม่ๆ ตลอดชีวิตจริงหรือเปล่า เด็กจะต้องมี Self – esteem ดี รู้ว่าฉันทำได้ คุณไล่ฉันออก ฉันฝึกอบรมใหม่ก็ได้ ทำได้ ไล่อีกแล้ว ฝึกอบรมใหม่ก็ได้ ดังนั้นเราต้องการเด็กอัลฟ่าที่ยืดหยุ่นมาก โดนเตะตกก็ลุกขึ้น กำหนดเป้าหมายใหม่ คิดยืดหยุ่นใหม่ สมองส่วนหน้า prefrontal cortex ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของ EF ต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม เพื่อรับมือกับหนึ่ง โลกร้อน สอง disruption ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมาด้วยความถี่สูงแค่ไหน

คำศัพท์สูงสุดของระบบ EF คือคำว่า “คิดยืดหยุ่น” ถ้าไม่มีคิดยืดหยุ่นก็ไม่มีคิดวิเคราะห์ ถ้าไม่มีคิดวิเคราะห์ก็ไม่ต้องพูดกันเรื่องทักษะศตวรรษที่ 21 ก็คือทักษะเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะไอที
เราต้องการเด็กอัลฟ่าที่มีทักษะเรียนรู้ที่ดี กล้าคิดต่าง กล้าพูด สามารถทำงานเป็นทีมได้ แสดงความเห็นกับทีมจนกระทั่งเกิดนวัตกรรมได้ มีทักษะชีวิตที่ดี วางเป้าหมาย วางแผน กล้าทำ กล้ารับผิดรับชอบ ยืดหยุ่นพอจะเปลี่ยนแผน แล้วปรับแผนใหม่
คุณจะเลี้ยงลูกแบบไหน??? ที่ให้ได้แบบนี้ คำตอบคือ

3 ปีแรกคุณควรมีเวลาอยู่กับลูกพอสมควร เพราะ 3 ปีแรกเป็นการสร้างแม่ สายสัมพัน และตัวตน นี่เป็นจิตวิทยาพื้นฐาน ดังนั้น EF จะมาที่ประมาณ 4 ขวบ
4 – 7 ขวบ ทำอะไร?? ใช้นิ้วมือ เล่น ทำงาน สองอย่าง ขอให้คุณได้เล่นกับลูกๆ ก็มี Self – esteem จับลูกทำงาน การทำงานมีข้อดีเยี่ยมยอดคือมันไม่สนุก ดังนั้นเราเอางานวางหน้าของสนุก สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เด็กจะต้องอดทนผ่านความลำบาก ไปสู่ความสนุก นี่คือ EF
EF จะพัฒนาคู่ขนานไปกับทักษะศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่ 4 ขวบไปเรื่อยๆ อยู่แล้ว เข้มข้นขึ้นที่ชั้นประถม ชั้นประถมทำงานเป็นทีมให้มาก อย่าเรียนตัวใครตัวมัน ชั้นมัธยมก็ยังคงทำงานเป็นทีมให้มาก คิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น ความเป็นนามธรรมสูงขึ้น สมองคิดระดับสูงได้ดีขึ้น ทั้งหมดนี้คือภาพร่าง เราต้องการให้ลูกเราเก่งขนาดนี้
เราต้องออกแบบระบบกันใหม่ ให้การศึกษานั้น เด็กคิดต่างได้ แล้วพอปะทะความคิดที่ต่าง ประชุมเป็น โดยมีเป้าหมายร่วม แปลว่าต้องกำหนดเป้าหมายร่วมเป็น เสร็จแล้วอย่าห่วง การทะเลาะกันที่ดีพออย่างคนมีอารยะ ความคิดสร้างสรรค์จะกระโดดออกมา นวัตกรรมใหม่จะกระโดดออกมา นี่คือการทำงานเป็นทีมที่แท้ คุณเก่งคนเดียวไม่ได้ คุณต้องเถียงกับคนอื่นก่อน แล้วคุณสองคนจะเก่งพร้อมกัน นี่คือทีม จะมาอยู่ภายใต้กระบวนทัศน์ที่ว่าเราเอาตัวรอดคนเดียวไม่ได้ คล้ายๆ เรื่องเรือนกระจก เป็นที่แน่นอนแล้วว่าไม่มีประเทศไหนเอาตัวรอดประเทศเดียวได้จากปัญหาเรือนกระจก เทคโนโลยี Disruption ไม่เลือกประเทศ ไทย จีน ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลยเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย disrupt หมด คุณจะเลี้ยงลูกแบบไหน???
ไม่มีวันที่ใครจะรอดคนเดียวอีกแล้ว…

สื่อชุด พลังสมองเด็กไทย สร้างได้ด้วยพลังชุมชน
ความรู้จากบทสัมภาษณ์ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

Related Articles

ความรู้ฐานราก 3 มิติในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในทางหลักการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยไม่ว่าโดยหน่วยงานด้านอนามัยแม่และเด็ก หรืองานด้านการศึกษา ต่างได้ให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการตามแนวทาง “พัฒนาการ 4 ด้าน” ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ต่อเนื่องมากว่าครึ่งศตวรรษ แต่ในทางปฏิบัติ กล่าวได้ว่า เมื่อเติบโตเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับอนุบาล ประถมและมัธยมนั้น พัฒนาการด้านอื่นๆ ของเด็กๆ ก็ถูกละเลยไปเกือบสิ้น...

กิจกรรมง่ายๆ เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ของเด็กๆ ในยุคโควิด-19

กิจกรรมง่ายๆ เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ของเด็กๆ ในยุคโควิด-19 ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทความของเดือนก่อนว่า รอบนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ให้กับลูกๆ ของพวกเรา อันจะไปช่วยแก้ปัญหาการเสียโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กๆ และปัญหาความเหนื่อยล้าในการดูแลลูกๆ ของคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ได้ กิจกรรมและหลักในการดูแลเด็กดังกล่าวมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยครับ “โลกนี้คือละคร” โดยหลักการแล้วเป็นการกระตุ้นเตือนให้คุณพ่อคุณแม่พึงระลึกว่า ทุกๆ การกระทำของท่าน จะมีสายตา (อย่างน้อย) คู่หนึ่งคอยดูอยู่ตลอด เปรียบเสมือนละครชีวิตที่มีคนเฝ้าติดตาม ดังนั้น ทุกๆ พฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่จะถูกลูกๆ...

วิกฤตไวรัสโควิด-19 กับโอกาสที่ขาดหายไปของเด็ก

ตอนนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยของเรานั้นจัดว่าค่อนข้างรุนแรงมากทีเดียวนะครับ เพราะทั้งยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และยอดผู้เสียชีวิตนั้นยังคงดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันนำไปสู่การออกมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่ดูจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน โดยเฉพาะการปิดสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดสูง ทำให้เด็กๆ ของเราในยุคนี้ต้องเรียนจากที่บ้านเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์หรือการไปเอาอุปกรณ์การเรียนจากโรงเรียนที่คุณครูเตรียมให้มาเรียนรู้ที่บ้าน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นความพยายามในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างเช่นตอนนี้ ซึ่งก็แน่นอนว่า ไม่สามารถทดแทนการเรียนตามวิถีปกติเดิมในโรงเรียนได้ ไม่นับความรู้ทางวิชาการที่เด็กๆ จะไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับตอนเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการขาดโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตและกระบวนการต่างๆ ที่สำคัญอันจะได้กล่าวถึงต่อไป การเรียนที่บ้านโดยผ่านระบบออนไลน์จะทำให้เด็กขาดโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน คุณครู และบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน เพราะการดำเนินชีวิตตามแนวชีวิตวิถีใหม่หรือความปกติใหม่ (new...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

73,285แฟนคลับชอบ
- EF Development Tools -

Latest Articles

ความรู้ฐานราก 3 มิติในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในทางหลักการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยไม่ว่าโดยหน่วยงานด้านอนามัยแม่และเด็ก หรืองานด้านการศึกษา ต่างได้ให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการตามแนวทาง “พัฒนาการ 4 ด้าน” ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ต่อเนื่องมากว่าครึ่งศตวรรษ แต่ในทางปฏิบัติ กล่าวได้ว่า เมื่อเติบโตเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับอนุบาล ประถมและมัธยมนั้น พัฒนาการด้านอื่นๆ ของเด็กๆ ก็ถูกละเลยไปเกือบสิ้น...

กิจกรรมง่ายๆ เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ของเด็กๆ ในยุคโควิด-19

กิจกรรมง่ายๆ เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ของเด็กๆ ในยุคโควิด-19 ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทความของเดือนก่อนว่า รอบนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ให้กับลูกๆ ของพวกเรา อันจะไปช่วยแก้ปัญหาการเสียโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กๆ และปัญหาความเหนื่อยล้าในการดูแลลูกๆ ของคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ได้ กิจกรรมและหลักในการดูแลเด็กดังกล่าวมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยครับ “โลกนี้คือละคร” โดยหลักการแล้วเป็นการกระตุ้นเตือนให้คุณพ่อคุณแม่พึงระลึกว่า ทุกๆ การกระทำของท่าน จะมีสายตา (อย่างน้อย) คู่หนึ่งคอยดูอยู่ตลอด เปรียบเสมือนละครชีวิตที่มีคนเฝ้าติดตาม ดังนั้น ทุกๆ พฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่จะถูกลูกๆ...

วิกฤตไวรัสโควิด-19 กับโอกาสที่ขาดหายไปของเด็ก

ตอนนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยของเรานั้นจัดว่าค่อนข้างรุนแรงมากทีเดียวนะครับ เพราะทั้งยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และยอดผู้เสียชีวิตนั้นยังคงดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันนำไปสู่การออกมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่ดูจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน โดยเฉพาะการปิดสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดสูง ทำให้เด็กๆ ของเราในยุคนี้ต้องเรียนจากที่บ้านเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์หรือการไปเอาอุปกรณ์การเรียนจากโรงเรียนที่คุณครูเตรียมให้มาเรียนรู้ที่บ้าน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นความพยายามในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างเช่นตอนนี้ ซึ่งก็แน่นอนว่า ไม่สามารถทดแทนการเรียนตามวิถีปกติเดิมในโรงเรียนได้ ไม่นับความรู้ทางวิชาการที่เด็กๆ จะไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับตอนเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการขาดโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตและกระบวนการต่างๆ ที่สำคัญอันจะได้กล่าวถึงต่อไป การเรียนที่บ้านโดยผ่านระบบออนไลน์จะทำให้เด็กขาดโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน คุณครู และบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน เพราะการดำเนินชีวิตตามแนวชีวิตวิถีใหม่หรือความปกติใหม่ (new...

การนอนหลับกับการพัฒนาสมองและ EF

การนอนหลับกับการพัฒนาสมองและ EF โดยปกติแล้ว เดือนมิถุนายนมักจะเป็นเดือนแห่งการเปิดภาคการศึกษาของเหล่านักเรียนและนักศึกษา เป็นเดือนแห่งความแปลกใหม่กับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากการอยู่บ้าน ความสนุกในการได้พบปะกับเพื่อนๆ รวมถึงความกังวล (บ้าง) ในการได้เจอกับคุณครูประจำชั้นคนใหม่ แต่ในปีนี้ ซึ่งกำหนดการเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการยังไม่แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้บรรยากาศการเปิดภาคการศึกษาในปีนี้ดูจะแปลกไปพอสมควรนะครับ หวังว่าทุกอย่างจะค่อยๆ กลับมาเป็นปกติในเร็ววัน เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กๆ สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมต่อไปครับ เมื่อพูดถึงช่วงเวลาของการเปิดภาคการศึกษา สิ่งหนึ่งที่มักจะพบได้บ่อยๆ ในช่วงเปิดภาคเรียนก็คือ รถติดหนักมาก ทำให้เด็กๆ มักจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาโรงเรียน ทำให้ระยะเวลาการนอนหลับไม่เพียงพอ หรือแม้แต่ในตอนนี้ที่ยังไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียน แต่เป็นการเรียนออนไลน์ ก็พบว่าเด็กๆ...

วัคซีนชีวิตสำหรับลูกวัยรุ่น

วัคซีนชีวิตสำหรับลูกวัยรุ่น ช่วงนี้กระแสเรื่องของวัคซีนโควิด-19 กำลังมาแรงนะครับ หมอก็เลยจะขอเกาะกระแสวัคซีนด้วยนิดหนึ่ง เพียงแต่ว่าวัคซีนที่จะพูดถึงในวันนี้ ไม่ใช่วัคซีนสำหรับป้องกันเชื้อโรค แต่เป็นวัคซีนป้องกันอันตรายต่างๆ ที่อยู่รายล้อมตัวของวัยรุ่นยุคนี้ ไม่ว่าจะภัยยาเสพติด การพนัน เกมออนไลน์ การกลั่นแกล้ง พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม การหลอกลวงเพื่อหวังทรัพย์สิน ไปจนถึงการทำร้ายร่างกาย ฯลฯ ทั้งนี้โดยธรรมชาติแล้ว วัยรุ่นมักจะเป็นช่วงวัยที่มีความเสี่ยงต่อการถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีได้ง่าย เนื่องจากการพัฒนาของสมองยังเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์เหมือนกับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะสมองส่วนหน้าที่มีบทบาทด้านการคิดวิเคราะห์ การยับยั้งชั่งใจ และการวางแผน แม้ร่างกายจะมีการพัฒนาจนใกล้เคียงกับผู้ใหญ่แล้วก็ตาม การป้องกันความเสี่ยงที่บุตรหลานวัยรุ่นจะเข้าสู่หนทางที่ไม่ดี สามารถกระทำได้โดยการให้วัคซีนชีวิตแก่บุตรหลานวัยรุ่น...