สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

เอกสารแปลและเรียบเรียง ลำดับที่ 8 (ตอนที่ 4) : พัฒนาความสามารถ ในการคิดยืดหยุ่นของเด็ก

พัฒนาความสามารถ ในการคิดยืดหยุ่นของเด็ก

ทักษะยืดหยุ่น (Cognitive Flexibility/ Shifting) เป็นทักษะพื้นฐานของทักษะสมองส่วนหน้า (Executive Functions: EF) ซึ่งเป็นทักษะกระบวนการคิดชั้นสูงในสมองของมนุษย์ เป็นความสามารถในการเปลี่ยนมุมมอง เช่น สามารถเห็นบางอย่างจากการมองมาจากมุมที่คนอื่นยืนอยู่ (ที่ไม่เหมือนกับจุดที่ตนเองมองเห็น) สามารถเปลี่ยนวิธีการคิดเกี่ยวกับปัญหา เช่น คิดออกไปนอกกรอบ เปลี่ยนวิธีการ แก้ปัญหาต่างไปจากวิธีการเดิมที่เคยทำมา หาทางออกให้กับปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนการคิดได้เมื่อเป้าหมายหรือความคาดหวังเปลี่ยน ไปจนถึงสามารถเปลี่ยนความต้องการ เปลี่ยนลำดับความสำคัญ ยอมรับได้ว่าที่ตนเองคิดมา ทำมา ไม่ถูก รวมถึงความสามารถในการคว้าโอกาสที่คาดไม่ถึงได้ในทันทีที่โอกาสมาถึง รวมถึงความสามารถคิดเรื่องราวหลายๆเรื่อง ในเวลาเดียวกัน  ซึ่งทักษะที่กล่าวมานี้เป็นทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานบริหาร ยิ่งรับผิดชอบงานในระดับสูงยิ่งขึ้นไปเท่าไหร่ ยิ่งสถานการณ์ผันผวนมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งต้องการทักษะยืดหยุ่นดังได้กล่าวไปมากขึ้นเท่านั้น

          ในวัยเด็กนั้น ทักษะยืดหยุ่นความคิดมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดตามติดมากับทักษะยั้งคิด ไตร่ตรอง (Inhibitory Control) และความจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) เด็กที่ปรับตัว ปรับพฤติกรรมและความคิดของตนเองยาก ก็จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ลำบากมากกว่าเด็กคนอื่นๆ ชีวิตในแต่ละวันที่เราใช้ในการทำงานและอยู่ร่วมกับกับผู้อื่น มีเรื่องและสถานการณ์มากมายที่เปลี่ยนแปลงไป อาจจะมีความขัดแย้ง มีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหา หรือตัดสินใจว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปอยู่เสมอ เด็กเล็กๆ เวลาที่กำลังเล่นอยู่และเกิดต้องเลิกเล่นทันที เพราะแม่มีเรื่องด่วนที่ต้องทำ เด็กอาจจะมีอารมณ์ และเป็นทุกข์เพราะกำลังสนุกอยู่กับการเล่น การฝึกฝนทักษะยืดหยุ่นความคิดให้แก่เด็ก นอกจากจะช่วยให้เด็กมีความสามารถรับมือกับการปรับเปลี่ยน การปรับตัว ในโลกที่มีความผันผวนตลอดเวลา ยังจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดการ บริหารชีวิต การงานจนไปประสบความสำเร็จได้

          การเล่นเป็นวิธีการที่วิเศษสุด ในการฝึกทักษะยืดหยุ่นความคิดให้กับเด็กๆ การเล่นเป็นเรื่องที่สนุก อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝนเด็กได้โดยไม่จำเป็นต้องทำให้เป็นเรื่องจริงจังหรือคอขาดบาดตาย สามารถสอดแทรกการฝึกฝนทักษะนี้ไปในชีวิตประจำวันพร้อมกันได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยเริ่มได้จาก

  • ไม่ตัดสินตัวเองและลูกๆ ว่าทำอย่างนี้ถูก หรืออย่างนี้ทำไม่ได้ เพื่อให้ “ตัวตน” ของทุกคนได้รับการยอมรับ ไม่จำเป็นต้องแตกหักไปกับทุกเรื่อง ฝึกให้ทุกคนยืดหยุ่นปรับตัว พลิกแพลง รับมือกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไปตามวิถีของแต่ละคน
  • ถามลูกด้วยคำถามว่า “มีวิธีที่จะ…ได้อย่างไรบ้าง?” ให้เด็กได้แสดงความเห็นและวิธีหลายๆ แบบ ก่อนตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น ถ้าลูกต้องออกจากบ้านเพื่อไปโรงเรียน สามารถใช้เส้นทางไหนไปได้บ้าง จะนั่งรถหรือมีวิธีการไหนได้บ้างที่จะไปโรงเรียน
  • ชวนกันกับลูกแต่งเรื่อง ให้ลูกของเป็นตัวละครหลัก แล้วช่วยกันสร้างเรื่องราวหรือผสมผสานเรื่องที่เด็กสนใจ ว่าทำอย่างนั้นได้ไหม ทำอย่างนี้ดีไหม ทดลองแต่งเติมเรื่องให้ดำเนินไปได้หลายๆแบบ หรือเล่นต่อเรื่อง ด้วยคำพูดว่า “ใช่ และ…..” (Yes, and………) เช่น ใครสักคนอาจจะเริ่มต้นด้วยประโยคว่า “ วันนี้อากาศดี ฉันจึงไปเดินเล่นบนภูเขา อีกคนก็คิดและต่อเรื่องว่า “ใช่ และ ฉันยังเอาหมาไปด้วย” อีกคนก็ต่อเรื่องไปอีกว่า “ใช่ และเราก็ออกเดินทางจากบ้านไปตั้งแต่เช้าตรู่” อย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ชวนกันสร้างเป็นเรื่องขึ้นมาและหาทางจบ อาจจะชวนกันเริ่มประโยคแรกที่เหมือนกัน เพื่อให้เห็นว่ามีความคิดและหนทางสร้างเรื่องราวได้หลายวิธี
  • ในการใช้ชีวิตแต่ละวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ให้ลองปรึกษาหารือกันในบ้าน ให้ลูกได้ออกความเห็น ว่าจะทำอย่างไร จะแก้ปัญหาอย่างไร ฝึกให้ลูกมองด้วยมุมมองอื่นๆ กระตุ้นให้เด็กๆได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน และลองใช้วิธีการใหม่ที่ถูกเสนอขึ้น บางวิธีอาจไม่ดีไปกว่าวิธีเดิม สำคัญอยู่ที่การให้เด็กได้กล้าคิด และลองถูกลองผิด ซึ่งเรื่องนี้พ่อแม่สามารถเป็นตัวอย่างได้ดีในการรับฟัง ไม่รีบใจร้อนตัดสินถูกผิด ให้ลูกได้เรียนรู้จากของจริงที่เกิดขึ้น เด็กจะค่อยๆคิดและทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ไปพร้อมกับการเชื่อมือตนเองและการเรียนรู้ที่ยกระดับขึ้น
  • ส่งเสริมให้เด็กวัยประถมศึกษาหัดทำแผนที่ความคิด ฝึกเด็กให้แก้ปัญหาเดิมซ้ำ 2 ครั้ง โดยใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง เรื่องนี้ครูสามารถตั้งโจทย์ให้นักเรียนทำในห้องเรียน และให้นักเรียนที่มีวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกันได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนมุมมอง นอกจากทำให้เด็กแต่ละคนได้ฝึกฝนลับคมมุมมองและวิธีการแต่ละด้านที่ตนคิดได้ ยังได้เรียนลัดมุมมองอื่นๆจากเพื่อนๆด้วยกัน เกิดการยอมรับกันและกันอีกด้วย
  • ชวนกันทำอะไรแบบที่ไม่เหมือนเดิม เช่น อาจจะปรับเปลี่ยนที่นั่งของคนในครอบครัวตอนทานอาหารเย็นหรือดูทีวี เปลี่ยนแปลงการทำกิจวัตรประจำวันที่ไม่กระทบต่อการเรียนและการพักผ่อน เวลาเล่นเกมลองชวนกันเปลี่ยนกฎกติกาใหม่และในระหว่างเล่นเวลาเกมกัน ลองชวนลูกให้คิดกลยุทธ และวิธีใหม่ๆ และลองพูดสิ่งที่ตนค้นพบออกมาดังๆ
  • ชวนกันเล่าเรื่องตลก และเล่น”คำ” ที่มีเสียงพ้องกัน ให้เด็กเรียนรู้ว่า คำหนึ่งมีได้หลายความหมาย และเล่นได้หลายอย่าง เมื่อเห็นหนังสือนิทานประเภท “เล่นคำ” ให้ซื้อมาอ่านและเล่นสนุกกับลูก
  • ให้ลูกเลือกวิธีที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันของตน เพื่อช่วยให้ลูกฝึกฝนและควบคุมสถานการณ์ของตนเองได้
  • ชวนกันทำกิจกรรมใหม่ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และไปเที่ยวหรือผจญภัยร่วมกัน ประสบการณ์ใหม่ช่วยให้ความคิดและมุมมองของทั้งเราและลูกเปิดกว้าง
  • สอนให้ลูกรู้เท่าทันตนเอง ให้ลูกรู้ว่า ความวิตกกังวลเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการคิดที่เข้มงวด ตายตัว การยืดหยุ่นความคิด ทำให้เราพร้อมจะหาทางออกใหม่ๆและความเป็นไปได้ใหม่ๆ การเห็นหนทางหรือทางออกในเรื่องที่เรากังวลจะทำให้เราคลายความกังวลลง สอนลูกให้รู้จักจัดการกับความวิตกกังวลเมื่อต้องเผชิญเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรที่ไม่คุ้นเคย เช่น ให้เทคนิคการหายใจลึกๆ หรือเทคนิคการฝึกสติอื่นๆ ให้แก่ลูก และฝึกใช้จริงเมื่อความวิตกกังวลเกิดขึ้น

          ความผันผวนของการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรน่าทั่วโลกครั้งนี้ ทำให้เด็กๆ ต้องปรับตัวในชีวิตประจำวันอย่างมาก ต้องเรียนออนไลน์ มีวิธีเรียนในรูปแบบใหม่ ต้องปฏิบัติตัวในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ต้องเข้าสังคมในแบบที่ต่างไปจากเดิม และฝึกความสามารถในการแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่เจอในภาวะปกติ ทักษะยืดหยุ่นความคิดในสมองส่วนหน้าที่พ่อแม่และครูให้โอกาสเด็กฝึกฝน ปนเล่น ตั้งแต่เล็ก จะช่วยให้เด็กสามารถเปลี่ยนเกียร์และค้นหาแนวทางใหม่ในการใช้ชีวิต และแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันไปได้อย่างดี เป็นฐานความสามารถให้ทักษะอื่นๆ พัฒนาต่อไป

          อย่าลืมว่า ความผันผวนของโลกจากวันนี้ไป มีแต่แนวโน้มที่จะมากขึ้น โลกในวันนี้และวันข้างหน้าซับซ้อนขึ้น ความเชื่อมโยงและความรวดเร็วที่ย่อโลกอันซับซ้อนเข้ามาปะทะหน้าทุกคน ทำให้ทุกอย่างคลุมเครือ ยากแก่การคาดเดา พลังของการเชื่อมโยงแต่ละคน แต่ละพื้นที่ แต่ละบริบทอย่างมหาศาล ยิ่งทำให้ไม่มีความแน่นอน คนที่มีทักษะยืดหยุ่นความคิดแข็งแรงเท่านั้น จึงยืนอยู่ ใช้ชีวิตอย่างวิตกกังวลน้อยกว่า เมตตามากขึ้น มองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยมุมมองใหม่ ด้วยมุมมองของคนอื่น แก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ หากวิธีเดิมใช้ไม่ได้ผลดี ปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้ ทำสิ่งที่สำคัญกว่าได้ ล้มแล้วก็ลุกเดินต่อได้ ยอมรับได้ว่าตนอาจไม่ “ถูก” เสมอไป

          โลกยากขึ้น แต่ฝึกเด็กได้ง่ายๆ ผ่านการฝึกฝนปนเล่น หากพ่อแม่เข้าใจ และยืดหยุ่นความคิดตนเอง


อ้างอิง
• Mary Makowski and and Christine MacDonald, What Is Cognitive Flexibility and How Do I Help My Child With It?, https://www.foothillsacademy.org/community-services/parent-education/parent-articles/cognitive-flexibility, Dec. 1, 2020
• Julie Rawe, How to help kids build flexible thinking skills,https://www.understood.org/en/articles/build-flexible-thinking-child, สืบค้น 5 เมย. 2565

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...