สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

ผลดีในระยะยาวของการพัฒนาทักษะสมอง EF

ในบทความก่อนหน้า หมอมักจะพูดเกี่ยวกับผลดีของการฝึกทักษะสมอง EF ต่อการพัฒนาศักยภาพของตัวเด็ก ซึ่งมักจะเน้นไปที่พัฒนาการด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ผลของการพัฒนาทักษะสมอง EF ไม่ได้มีเพียงแค่ผลในระยะสั้นที่เกิดขึ้นในวัยเด็กเท่านั้น แต่ยังไปมีผลถึงกระบวนการต่างๆ ของทั้งสมองและร่างกายเมื่อเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมาอีกด้วย ในบทความอันนี้ ซึ่งเป็นอันสุดท้ายแล้ว เราจะมาคุยกันว่า การฝึกทักษะสมอง EF ส่งผลดีในระยะยาวสำหรับเด็กคนหนึ่งได้อย่างไรบ้าง มาลองติดตามอ่านกันนะครับ

การศึกษาผลระยะยาวของทักษะสมอง EF มักจะอ้างอิงจากการทดลองที่มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งก็คือ การทดสอบมาร์ชเมลโลว์ (Marshmallow test) ที่ให้เด็กช่วงปฐมวัยมานั่งอยู่ในห้องที่มีขนมที่เด็กๆ ชอบวางอยู่ตรงหน้า ซึ่งหนึ่งในขนมหวานหลักที่ใช้ในการทดลองก็คือ มาร์ชเมลโลว์ นั่นเอง โดยเด็กๆ จะได้รับการบอกว่า หากสามารถอดทนรอตามเวลาที่กำหนดได้ ก็จะได้รับขนมเพิ่มขึ้นอีก 1 ชิ้น รวมเป็น 2 ชิ้น แต่หากไม่สามารถรอได้ ก็จะได้แค่ขนมเพียง 1 ชิ้นที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งในการทดลองจริงจะมีขั้นตอนและรายละเอียดปลีกย่อยอีกพอสมควร แต่กล่าวโดยสรุปก็คือ จะมีเด็กที่สามารถอดทนรอและได้รับขนมเพิ่ม กับเด็กที่ไม่สามารถอดทนรอไหว ต้องยอมแพ้ต่อความเย้ายวนของขนมที่อยู่ตรงหน้าไปก่อน

การติดตามเมื่อเด็กกลุ่มดังกล่าวเติบโตขึ้นได้แสดงให้เห็นว่า เด็กช่วงปฐมวัยที่สามารถอดทนต่อความเย้ายวนของขนมหวาน และสามารถรอได้ จะเติบโตเป็นวัยรุ่นที่มีความสามารถทั้งในด้านการเรียนและการเข้าสังคม การพูดจา ความมีสมาธิ การใช้เหตุผล การวางแผน และความสามารถในการจัดการกับปัญหาและความเครียดที่ดีกว่ากลุ่มที่ไม่สามารถรอได้ รวมไปถึงยังมีผลคะแนนการทดสอบสูงกว่าอีกด้วย นั่นแสดงให้เห็นว่า การพยายามในการอดเปรี้ยวไว้กินหวานของเด็กๆ ไม่ได้ส่งผลเพียงแค่ทำให้ได้รับขนมมากขึ้นในช่วงการทดลองเท่านั้น แต่ยังส่งผลระยะยาวต่อลักษณะนิสัย การใช้ชีวิต และพัฒนาการของตัวเด็กเมื่อเติบโตขึ้นอีกด้วย

ข้อมูลการศึกษาที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ เมื่อทำการติดตามเด็กกลุ่มดังกล่าวไปจนถึงช่วงวัยผู้ใหญ่ จะพบว่ากลุ่มที่เคยอดทนรอได้นาน กับกลุ่มที่ไม่สามารถอดทนรอได้ จะมีรูปแบบการทำงานของสมองที่แตกต่างกันเมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพยายามควบคุมตัวเอง กล่าวโดยสรุปคือ ในผู้ใหญ่ที่เติบโตมาจากเด็กที่สามารถอดทนรอได้ จะมีการทำงานของสมองส่วนหน้าเพิ่มขึ้นในระหว่างการพยายามควบคุมตนเอง ซึ่งสมองส่วนดังกล่าวเป็นสมองส่วนหลักในด้านของทักษะสมอง EF โดยเฉพาะในด้านความยับยั้งชั่งใจ ในขณะที่ผู้ใหญ่ที่เติบโตมาจากเด็กกลุ่มที่ไม่สามารถอดทนรอได้ กลับกลายเป็นว่า สมองส่วนหน้าจะมีการทำงานน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบสมองส่วนที่อยู่ทางด้านล่าง ซึ่งมีบทบาทในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าที่จะไปยับยั้ง นั่นแสดงให้เห็นว่า การควบคุมตนเองในช่วงปฐมวัย ที่ต้องอาศัยการยับยั้งชั่งใจ อันเป็นการทำงานของสมองส่วนหน้าและเป็นองค์ประกอบหลัก 1 ใน 3 ประการของทักษะสมอง EF จะยังคงเป็นสมองตำแหน่งหลักในการไปควบคุมพฤติกรรมของตนเองเมื่อเด็กคนนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป และเป็นการยืนยันอีกด้วยว่าลักษณะนิสัยที่คุณพ่อคุณแม่ได้ปลูกฝังลูกๆ มาตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก หากทำได้อย่างสม่ำเสมอ จะเป็นสิ่งที่ติดตัวลูกไปถึงวัยที่ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่เลยครับ

ข้อมูลที่หมอเล่ามาในวันนี้ถือเป็นหลักฐานอย่างดีเลยนะครับว่า ความพยายามที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้ลงทุนลงแรงไปกับลูกๆ เพื่อช่วยสร้างทักษะสมอง EF ในช่วงวัยเด็กนั้นไม่ได้สูญเปล่าแม้แต่น้อย ผลดีของการฝึกทักษะสมอง EF อย่างต่อเนื่องในช่วงวัยเด็ก จะยังคงพบได้เมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ความยับยั้งชั่งใจในวัยเด็กยังคงสะท้อนให้เห็นผ่านพฤติกรรมที่ดีในวัยรุ่นและการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ยังคงปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดในวัยผู้ใหญ่ ดังนั้น ทุกๆ หยาดเหงื่อที่ท่านได้ลงไปกับลูกๆ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะสมอง EF มันจะไม่ได้หายไปไหน แต่จะอยู่กับตัวลูกๆ ของทุกท่านต่อไปอีกนานเลยครับ สุดท้ายนี้ หมอขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามบทความมาตลอดนะครับ ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังกายและกำลังใจในการดูแลบุตรหลานของท่านกันต่อไปนะครับ

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาศักยภาพสมองเด็ก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...