สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

พลังของความหวัง (Pygmalion Effect)

ปรากฏการณ์ ‘ความคาดหวังสร้างความจริง’ (Self-fulfilling Prophecy) เมื่อความเชื่อเป็นพลังทำให้เราลงมือทำตามความเชื่อนั้นจนเกิดเป็นความจริงขึ้นมา มีความเป็นมาจากตำนานกรีกที่กล่าวถึง พีกมาเลี่ยน (Pygmalion) ซึ่งเป็นปฏิมากรที่หลงรักรูปปั้นหญิงสาวของตนเองมาก จนปฏิบัติต่อรูปปั้นเช่นคนคนๆ หนึ่ง ความรักและความหวังอย่างเหลือล้นทำให้พีกมาเลี่ยนไปอธิษฐานขอพรจากเทพวีนัสให้รูปปั้นนั้นมีชีวิต และได้รับคำพรสมปรารถนา รูปปั้นเกิดมีเลือดเนื้อและลมหายใจกลายเป็นหญิงสาว และพิกมาเลี่ยนได้แต่งงานกับหญิงสาวสมปรารถนา

ปรากฏการณ์ ‘ความคาดหวังสร้างความจริง’ (Self-fulfilling Prophecy) หรือ Pygmalion Effect คือปรากฎการณ์ที่ความคาดหวังหรือการปักใจเชื่อในสิ่งใด จะนำไปสู่การกระทำที่ผลักดันให้ความคิดหรือความคาดหวังนั้นเป็นจริงขึ้นมา เหมือนคำพูดที่ว่า “คิดอย่างไร ก็จะได้อย่างนั้น” หรือในอีกทางคือ Pygmalion Effect เป็นคำที่ใช้อธิบายว่า หากเราต้องการสิ่งใดมากพอ เราจะขวนขวาย  และได้สิ่งที่เราต้องการ

จากตำนานกรีกปรำปรานี้ ‘โรเบิร์ต โรเซนธาล’ (Robert Rosenthal) ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาจาก University of California และ ‘เลนอร์ จาค็อบสัน’ (Lenore Jacobson) ได้ทำการทดลองในโรงเรียนแห่งหนึ่ง บนสมมุติฐานว่า “ความคาดหวังจากคนอื่น อาจมีอิทธิพลทางบวกหรือทางลบต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่างไร”

การทดลองเริ่มต้นจากการทดสอบวัดระดับ IQ เด็กประถมห้องหนึ่งของโรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย แล้วระบุเด็กออกมา 20 เปอร์เซนต์ว่าได้คะแนนทดสอบระดับไอคิวสูง (ในความเป็นจริงเด็กกลุ่มนี้ได้รายชื่อมาจากการสุ่มเลือก ไม่ใช่มาจากผลการทดสอบจริง) แล้วให้ครูทำการเรียนการสอนเด็กห้องดังกล่าวตามปกติจนหมดเทอม เมื่อทำการทดสอบกันอีกครั้ง ผลปรากฏว่า เด็กกลุ่มที่(ถูกสุ่ม)เป็น ‘เด็กหัวกะทิ’ มีคะแนนในแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาสูงขึ้นจริง ทั้งยังมีพฤติกรรมทางการเรียนเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

โรเซนธาลและจาค็อบสัน ได้ข้อสรุปจากการทดลองทำนองนี้อีกหลายครั้งว่า ความเชื่อของครูและนักเรียนที่ถูกทำให้เชื่อด้วยข้อมูลว่า นักเรียน 20 เปอร์เซ็นต์เป็น “หัวกะทิ” เป็นสิ่งที่เรียกว่า ‘ปรากฏการณ์ความคาดหวังสร้างความจริง’ (Self-fulfilling prophecy) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ‘Pygmalion Effect’ ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่า ‘ความคาดหวัง’ ของครูที่คิดว่าตนกำลังสอนเด็กไอคิวสูง ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของครูเองโดยไม่รู้ตัว

ในการทดลองนี้พบว่า ขณะที่เด็กทุกคนได้เรียนร่วมกันในห้องเรียนเดียวกัน ได้เรียนวิชาต่างๆไปเหมือนกันทุกชั่วโมง ครูกลับได้ปฏิบัติต่อข้อมูลที่ได้รับมาไม่เหมือนกัน รวมทั้งตัวเด็กเองก็เช่นกัน การได้รับข้อมูลต่อตนเองที่ต่างกันส่งผลต่อการมองตนเองของเด็ก ในงานวิจัยพบว่า ครูได้สร้างสภาพแวดล้อมที่คอยผลักดันเด็กที่ได้รับการบอกว่าเป็นหัวกะทิมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการเรียกตอบคำถาม การให้โจทย์ยากๆ หรือทำกิจกรรมทางวิชาการมากกว่า อีกทั้งเด็กก็มีความเชื่อมั่นว่าตนหัวดี  แสดงออกถึงความมั่นใจและมานะพยายามที่จะพิสูจน์ตนเองตามที่ตนเองเชื่อ

               โรเซนธานสรุปการทดลองนี้ว่า “เมื่อเราคาดหวังพฤติกรรมบางอย่างจากผู้อื่น เรามีแนวโน้มที่จะปฏิบัติในทิศทางที่จะทำให้พฤติกรรมที่คาดหวังไว้ เป็นความจริงขึ้นมา” (Rosenthal และ Babad, 1985)

ต่อมามีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “Pygmalion Effect” โดย โบรฟี Brophy พบว่าความคาดหวังที่ต่ำ ทำให้ครูปฏิบัติต่อนักเรียนแย่ลง เช่น ครูยอมแพ้ง่ายๆในการพัฒนานักเรียนที่ตนคิดว่าไม่เก่ง วิจารณ์หรือตำหนิเด็กบ่อยขึ้นเมื่อเด็กล้มเหลว แต่เมื่อเด็กทำอะไรสำเร็จกลับชมเชยเด็กน้อยลง ละเลยที่จะตอบสนองหรือให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนส่งงานหรือตอบคำถาม ให้นั่งหลังห้อง แสดงความอบอุ่นหรือสนใจเด็กในฐานะปัจเจกน้อยลง

         ปรากฎการณ์ “Pygmalion Effect” สะท้อนธรรมชาติการทำงานของสมองที่ทำหน้าที่เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือความคาดหวัง แล้วกำหนดพฤติกรรมตอบสนองต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อตั้งเป้าหมายสูงจะทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เมื่อตั้งเป้าหมายต่ำก็ทำแค่ผ่าน หรือละเลยไม่สนใจ 

             ในช่วงชีวิตวัยรุ่นที่พลุ่งพล่าน เด็กวัยรุ่นหลายคนก้าวพลาด จนบางคนเหมือนไม่มีทางไปต่อ  แต่ในความเป็นจริง เมื่อเราเข้าใจว่า Eco-system ส่งผลต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่นเช่นไร ก็จะเข้าใจได้มากขึ้นว่า คนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนร้าย คนโง่ แต่เงื่อนไขของระบบนิเวศมีผลอย่างมากในการหล่อหลอมการเรียนรู้ของสมองให้แสดงออกถึงพฤติกรรมร้ายๆ และประสิทธิภาพการเรียนรู้ นั่นหมายถึงว่า แม้คนที่มียีนส์ร้ายอยู่ในตัว เมื่อระบบนิเวศไม่ส่งเสริมให้ยีนส์นี้ได้ทำงาน คนร้ายก็ไม่เกิด รวมถึงคนที่สติปัญญาไม่ดีเท่าคนอื่นก็พัฒนาได้ในระบบนิเวศที่ส่งเสริมและสนับสนุน

ครอบครัว โรงเรียนและสังคมเป็นระบบนิเวศที่สำคัญที่สุดของคน ความคาดหวังและการตีตราทำให้วัยรุ่นมองเห็นตนเองเป็นไปตามที่ครอบครัว โรงเรียน และสังคมวาดวางไว้ และใช้เป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตในทุกๆวัน โดยภายในสมองมีการทำงานขับเคี่ยวกันตลอดเวลา ระหว่างสมองส่วนกลางที่ต้องการความพึงพอใจเฉพาะหน้า ต้องการความรัก ความปลอดภัยเดี๋ยวนี้ เวลานี้   ตัดสินอะไรด้วยอารมณ์ เป็นเจ้าตัวเล็กภายในที่งอแงเอาแต่ใจตัว กับสมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่กำกับอารมณ์ ความคิด การกระทำ คิดเหตุคิดผล มองการณ์ไกล มุ่งสู่เป้าหมายที่สูงกว่า ไกลกว่า ดีงามกว่า

หากเราใช้พลังแห่งความคาดหวัง และความเชื่อว่า คนทุกคนดีขึ้นกว่านี้ได้ ศรัทธาในตัวมนุษย์ทุกคน  ศรัทธาในเด็กแต่ละคนให้มากพอ ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ เป็นแบบอย่างในการใช้สมองส่วนหน้า ใส่ใจ ปฏิบัติต่อวัยรุ่นด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา เปิดโอกาสให้วัยรุ่นทำความดีได้ง่ายๆ ใช้พลังแห่งวัยไปสร้างสรรค์ ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ทุกวัน ทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่  เช่นเดียวกับหลักคิดและประสบการณ์ของ “ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก” กระทรวงยุติธรรม ที่คุณทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการได้หล่อหลอม สร้างวัฒนธรรมการดูแลวัยรุ่นกว่าพันคนซึ่งเป็นเยาวชนผู้ก้าวพลาด ตกหล่มระหว่างทาง ได้ลุกขึ้นมาเดินหน้าชีวิตใหม่ได้อย่างสง่างาม ด้วยการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทบทวน วิเคราะห์ชีวิต เพิ่มเติมประสบการณ์บวกใหม่ๆ ด้วยการสร้างความคาดหวังใหม่ให้แก่ตนเอง และทำความคาดหวังนั้นให้เกิดปรากฏเป็นจริงด้วยตนเอง รวมทั้งพลังของความหวังจากคนรอบข้าง  ก็ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมใหม่ ที่ทำให้ผู้ก้าวพลาดมองเห็นศักยภาพ คุณค่าและสร้างศรัทธาในตนเอง  จนเด็กๆพากันพูดว่า

“ทำไมอยู่ที่นี่ ทำความดีง่ายจัง”

หากเราต้องการให้ลูกหลานของเรา มีความสุข ประสบความสำเร็จ และเป็นคนที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นมากพอจริงๆ เราจะขวนขวาย เราจะพยายาม เราจะลงมือทำ และเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการ

ปฏิบัติต่อวัยรุ่นด้วยความรู้และความรัก


อ้างอิง:

ตำนาน pygmalion ชายผู้หลงรักรูปปั้น สู่ข้อพิสูจน์ “คิดอย่างไร ได้อย่างนั้น”,  https://thepeople.co/pygmalion-and-galatea/, post 23/02/2021

https://www.greekmyths-greekmythology.com/myth-of-pygmalion-and-galatea/สืบค้น 15/12/2021

ถอดบทเรียนและความรู้ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก, สถาบันรักลูก, 2021

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...