สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

โควิด-19 ก็กลัว…EF ก็ต้องฝึก เอาไงดี

โควิด-19 ก็กลัว…EF ก็ต้องฝึก เอาไงดี

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในตอนนี้ถือว่าเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีบ้างแล้วนะครับ จากการที่ยอดผู้ป่วยรายใหม่ภายในประเทศเริ่มลดลง รวมไปถึงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ของทางภาครัฐ ที่ทำให้พวกเราเริ่มสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกับสมัยก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโรคได้บ้าง แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังต้องถือว่าสถานการณ์การระบาดยังไม่ได้จบลงซะทีเดียว พวกเราคงยังต้องระมัดระวังตัวกันต่อไปอีกสักพัก ด้วยความคาดหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นกว่านี้ในปีหน้า

ในส่วนของเด็กๆ ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่านก็คงเริ่มส่งลูกๆ กลับไปใช้ชีวิตที่โรงเรียนแล้ว ซึ่งหมอก็ขอเดาว่าท่านทั้งหลายก็คงรู้สึกโล่งใจที่ลูกจะได้เรียนหนังสืออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยซะที แต่บางครั้งก็อดหวั่นๆ ไม่ได้ว่า ลูกๆ ของเราจะติดเชื้อจากโรงเรียนกลับมาบ้านหรือเปล่า หมอเองก็กังวลเช่นเดียวกันกับผู้ปกครองทุกท่านเหมือนกันครับ แต่ก็ต้องยอมรับสถานการณ์ในขณะนี้ว่าเราคงทำอะไรไม่ได้มากนัก ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เราถือโอกาสเอาเรื่องโควิด-19 มาเป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะสมอง EF ให้ลูกๆ ของเราดีไหมครับ

ตามที่ทุกท่านคงได้ทราบแล้วว่าทักษะสมอง EF มีการพัฒนามากในช่วงวัยเด็กเล็ก และพัฒนาต่อเนื่องไปจนถึงวัยเรียน วัยรุ่น และเสร็จสิ้นในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น โดยกระบวนการของ EF ที่มีการพัฒนามากในช่วงปฐมวัย (ช่วงอนุบาล) กับวัยเรียน (ช่วงประถมศึกษา) จะเป็นกระบวนการพื้นฐาน 3 ด้าน อันประกอบไปด้วย ความจำใช้งาน ความยับยั้งชั่งใจ และความยืดหยุ่นในกระบวกการคิด ดังนั้น การฝึก EF ในช่วงวัยนี้ ก็ควรจะเน้นที่กระบวนการดังกล่าวให้มีความมั่นคง เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาทักษะสมอง EF ในขั้นสูงต่อไป ซึ่งหากนำมาประสานกับเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ก็สามารถทำได้ดังต่อไปนี้ครับ

การส่งเสริมความจำใช้งานกับการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สามารถทำได้โดยการร่วมกันกำหนดสิ่งที่ลูกๆ ต้องทำเมื่อกลับถึงบ้าน โดยอาจจะกำหนดเป็นข้อตกลงหรือกติกาของบ้าน อันนี้หมอลองทำเล่นๆ ได้เป็นกติกา 4 ข้อที่เด็กๆ จะต้องจำให้ได้ เช่น ล้างมือทุกครั้งเมื่อถึงบ้าน / เปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเมื่อเข้าบ้าน / ไม่หยิบของกินด้วยมือ / ทิ้งหน้ากากอนามัยในถังขยะที่กำหนด โดยการกำหนดแบบนี้จะเป็นการฝึกให้เด็กจำกติกาของบ้าน และยังเป็นกระบวนการในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ที่สำคัญอีกด้วย โดยข้อตกลงหรือกติกาเหล่านี้อาจจะมีการปรับให้เหมาะสมตามอายุของเด็ก กิจกรรมที่โรงเรียน และสภาพของบ้านได้ด้วยครับ

การพัฒนากระบวนการยับยั้งชั่งใจกับการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ก็สามารถกระทำได้สอดคล้องกับการกำหนดกติกาของบ้านให้กับเด็กๆ นั่นคือการพยายามให้เด็กทำตามกติกาหรือข้อตกลงของบ้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพราะการทำตามกติกาดังกล่าว ต้องอาศัยความอดทนต่อความหิว หรือความไม่สะดวกสบาย เพื่อทำทุกอย่างตามกติกาให้เสร็จก่อน จึงถือเป็นการฝึกความอดทน และความยับยั้งชั่งใจไปในตัวครับ โดยประเด็นสำคัญคือ การทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้ติดเป็นนิสัยที่ดีของตัวเด็กต่อไปครับ

ส่วนของการเพิ่มศักยภาพด้านความยืดหยุ่นในกระบวนการคิด ก็สามารถทำได้โดยให้ลูกๆ กับคุณพ่อคุณแม่มาร่วมกันหาวิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในบ้าน ซึ่งก็คือการกำหนดกติกาหรือข้อตกลงในบ้านนั่นเอง โดยลูกๆ อาจจะนำเสนอวิธีการใหม่ๆ ที่สะดวกกว่าเดิม ในการป้องกันการติดเชื้อจากโรงเรียนหรือที่ทำงานของคุณพ่อคุณแม่มายังที่บ้านได้ ซึ่งบางทีอาจจะเป็นวิธีการที่ผู้ใหญ่อย่างเราๆ คิดไม่ถึงก็เป็นได้ โดยการมาร่วมกันคิดวางแผนจะเป็นการฝึกสมองในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี และนำไปสู่ความหลากหลายของความคิดและไอเดีย ที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้ต่อไปครับ สิ่งสำคัญคือ อย่าลืมให้คำชมเชยเมื่อเด็กได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และพยายามหลีกเลี่ยงคำตำหนิ หรือการบอกปัดสิ่งที่เด็กเสนอ เพราะจะทำให้เด็กไม่กล้าเสนอความเห็นของตัวเองในครั้งต่อๆ ไปครับ

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ถ้าพวกเราเอาโจทย์ของโควิด-19 เป็นตัวตั้ง ก็สามารถนำเอามาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมทักษะสมอง EF ได้ด้วยเช่นกันนะครับ เพราะทักษะสมอง EF เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยสิ่งต่างๆ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา หมอขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันนะครับ

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาศักยภาพสมองเด็ก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...