สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

การเตรียมพร้อมของพ่อแม่เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นระยะต้น

การเตรียมพร้อมของพ่อแม่เมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นระยะต้น

เมื่อลูกเติบโตขึ้นจนผ่านพ้นชีวิตในช่วง 10 ปีแรกไปแล้ว ลูกๆ ก็จะเข้าสู่ช่วงของวัยรุ่นในระยะต้น (Early Adolescence) อันหมายถึงเด็กอายุระหว่าง 10-13 ปี ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เด็กผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเร็วกว่าเด็กผู้ชาย คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตได้ถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านร่างกายและด้านจิตใจในช่วงวัยนี้ได้ชัดเจน ท่านจึงควรเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของลูกกันอีกครั้ง อันถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการเติบโตของมนุษย์ ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงและการวางตัวอย่างเหมาะสมของคุณพ่อคุณแม่จะช่วยให้ลูกๆ ของเราผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างราบรื่นครับ

ลูกๆ ในช่วงเข้าสู่วัยรุ่นระยะต้นจะมีการเพิ่มขึ้นของส่วนสูงอย่างชัดเจน คุณพ่อคุณแม่จะสังเกตได้ว่าลูกจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะดูแตกต่างจากช่วงปีก่อนๆ มาก นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในด้านความสูงแล้ว การปรากฏของลักษณะทางเพศก็เริ่มเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการมีขนขึ้นตามรักแร้และอวัยวะเพศ การเริ่มมีหนวด การขยายใหญ่ของอวัยวะเพศชาย และการมีเต้านมและทรวงทรงของเพศหญิง รวมไปถึงการเป็นสิว อันเป็นผลจากฮอร์โมนเพศที่มีการหลั่งออกมามากในช่วงวัยนี้ การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องหมายของการเข้าสู่วัยรุ่นของลูก คุณพ่อคุณแม่จึงควรบอกให้ลูกๆ เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในช่วงวัยนี้ รวมถึงช่วยในการดูแลร่างกายที่กำลังจะพ้นจากความเป็นเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเสื้อชั้นใน การดูแลขณะมีประจำเดือน การทำความสะอาดร่างกาย เช่น การดูแลกลิ่นตัว การจัดการปัญหาสิว และการทำความสะอาดอวัยวะเพศ การเลือกที่โกนหนวด ฯลฯ เนื่องจากวัยรุ่นระยะต้นมักจะมีความกังวลต่อความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จนอาจจะนำไปสู่ความรู้สึกไม่มั่นใจได้ โดยเฉพาะรายที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวดูแตกต่างจากเพื่อน ไม่ว่าจะเป็นการมีสิวที่ใบหน้า หรือร่างกายที่ตัวเล็กกว่าเพื่อนในวัยรุ่นผู้ชาย คุณพ่อคุณแม่จึงควรช่วยให้กำลังใจและแนะนำลูกๆ ให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายในวัยนี้ด้วยนะครับ

ในด้านจิตใจ ลูกๆ ในช่วงวัยรุ่นระยะต้นจะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น จากเดิมที่โลกทั้งใบคือบ้าน คุณพ่อคุณแม่ และพี่น้องเป็นหลัก ในวัยนี้เพื่อนจะเริ่มก้าวเข้ามาเป็นบุคคลสำคัญในโลกของลูกมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องยอมรับและเข้าใจ เพราะในช่วงเวลาเดียวกันนี้สมัยคุณพ่อคุณแม่เป็นวัยรุ่น พวกเราก็เคยมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับ อย่างไรก็ดี สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้รับจากการผ่านวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่มาแล้วก็คือ ประสบการณ์ในการเลือกเพื่อนที่ดี ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่สามารถให้คำแนะนำลูกๆ ถึงการคบเพื่อน การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อน รวมไปถึงการวางตัวอย่างเหมาะสมต่อเพศตรงข้ามได้

ด้วยความเป็นวัยรุ่นที่ชอบความเป็นอิสระและต้องการพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้น ทำให้กิจกรรมในครอบครัวที่ลูกวัยรุ่นจะทำกับคุณพ่อคุณแม่อาจจะลดลง รวมถึงเริ่มที่จะไม่ทำตามคำแนะนำหรือคำสั่งของพ่อแม่ แม้ตัวเด็กวัยรุ่นในระยะนี้มักจะยังต้องพึ่งพ่อแม่อยู่มากก็ตาม นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ในช่วงวัยรุ่นก็จะเริ่มสังเกตได้จากการแสดงออกของอารมณ์ที่รุนแรงมากขึ้น แม้การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ดังกล่าวจะยังไม่มากเท่ากับช่วงวัยรุ่นระยะกลาง แต่อาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ได้ และความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับลูกวัยรุ่นระยะต้นที่ไม่ค่อยดี มักจะนำไปสู่ความปัญหาความสัมพันธ์ที่เรื้อรังและปรากฏเด่นชัดในช่วงวัยรุ่นระยะกลางและปลายได้

ดังนั้น การสอนลูกวัยรุ่นระยะต้นจึงไม่ควรใช้การสั่ง การบ่น หรือการบังคับ หากแต่พยายามใช้การหาข้อตกลงร่วมกันเป็นทางออก นั่นคือ คุณพ่อคุณแม่ควรจะถามความคิดเห็นของลูกวัยรุ่นมาประกอบการตัดสินใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเสมอ โดยเทคนิคสำคัญคือการรับฟังโดยไม่รีบด่วนตัดสินและหลีกเลี่ยงการสอนโดยตรง แต่ใช้การสอนทางอ้อมให้เด็กตระหนักได้ด้วยตนเอง ซึ่งการเปิดโอกาสให้ลูกแสดงความเห็นจะเป็นการบ่งชี้ว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญกับตัวเขา แม้สุดท้ายผลการตัดสินใจอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจตัวเขาก็ตาม แต่อย่างน้อยก็ได้แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ยอมรับฟังและเคารพความเห็นของตัวเขานั่นเอง

กล่าวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจในช่วงวัยรุ่นระยะต้นเป็นเรื่องปกติของการเจริญเติบโตของมนุษย์ที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องพบเจอ อาจจะมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย การดูแลลูกที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นระยะต้นจึงถือเป็นความท้าทายที่สำคัญของคุณพ่อคุณแม่ในทุกยุคสมัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้ การสอนลูกวัยรุ่นจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพวัยตามธรรมชาติ เน้นการมีส่วนร่วมของลูกและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน หลีกเลี่ยงการสอนหรือสั่งโดยตรง แต่สอนให้ลูกตระหนักรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ช่วยประคับประคอง เพราะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูกจะเป็นหลักสำคัญในการดูแลวัยรุ่นครับ

บทความก่อนหน้านี้ความรักกับพัฒนาการของลูก
บทความถัดไปเวทียกขบวน ชวนคิด
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาศักยภาพสมองเด็ก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...