สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

ความรักกับพัฒนาการของลูก

ความรักกับพัฒนาการของลูก

ในเดือนกุมภาพันธ์ คงไม่มีสิ่งไหนที่น่าจะพูดคุยมากไปกว่าเรื่องของความรักอีกแล้วนะครับ เพราะเรื่องความรัก ไม่ใช่เพียงแค่ความรักแบบหนุ่มสาว แต่ยังรวมไปถึงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ความรักของครูอาจารย์ที่มีต่อศิษย์ ความรักของมนุษย์ที่มีให้กับสัตว์ที่เป็นเพื่อนร่วมโลก และความรักที่มีให้กับตัวเอง ความรักเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก กล่าวได้ว่าความรักเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่สำคัญในการทำสิ่งใดๆ ให้สำเร็จ เพื่อหวังจะให้เป็นประโยชน์ต่อคนที่เรารัก และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้อารมณ์สามารถอยู่เหนือเหตุผลได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว

ความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาการของลูก การเลี้ยงดูด้วยความรักถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเลี้ยงเด็ก เพราะความรักไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรู้สึก แต่ยังส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกอีกด้วย ความรักที่พ่อแม่มีให้ลูก ทำให้เสียงของพ่อแม่ดูอ่อนหวาน น่าฟัง ทำให้พ่อแม่ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อหวังให้ลูกอยู่สบาย ทำให้พ่อแม่สามารถอดทนต่อพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของลูกๆ ได้ ทำให้พ่อแม่สามารถอดหลับอดนอนเวลาที่ลูกไม่สบายหรืองอแง และทำให้พ่อแม่ดีใจอย่างที่สุดในวันที่ลูกประสบความสำเร็จ ดังนั้น การเลี้ยงลูกจึงเป็นพฤติกรรมที่มีความรักเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ และยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกอย่างยิ่งด้วย

ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ในวินาทีที่รับรู้ได้ว่ามีหัวใจอีกดวงเต้นอยู่ในร่างกายของคุณแม่ และเพิ่มขึ้นในทุกๆ วันที่ลูกเติบโต จนถึงวันที่เขาพร้อมในการออกมาเปิดตัวกับดินแดนแห่งใหม่นอกร่างกายคุณแม่ การสบตาระหว่างพ่อแม่กับลูก การกอดสัมผัสระหว่างกัน และน้ำเสียงของพ่อแม่ที่ขับกล่อมในระหว่างที่ทารกนอนหลับ ทำให้เกิดการหลั่งของสารเคมีในสมองทั้งในฝั่งของพ่อแม่ และในฝั่งของลูก สารที่หลั่งในสมองนั้นคือ “ออกซิโทซิน (oxytocin)” อันเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการหลั่งน้ำนมและการหดตัวของมดลูกหลังคลอด (หรือที่เรียกกันว่ามดลูกเข้าอู่) ในปัจจุบันพบว่าฮอร์โมนชนิดนี้ยังทำหน้าที่ในการสร้างความรัก ความเชื่อมั่น และความผูกพันระหว่างคนสองคน นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่กับลูกด้วย ในต่างประเทศมีการศึกษาพบว่า การจัดให้ทารกดูดนมมารดาตั้งแต่นาทีแรกๆ ที่เกิดมา อันเป็นกลไกตามธรรมชาติในการกระตุ้นให้มีการหลั่งของออกซิโทซินในสมองของแม่ จะช่วยลดอัตราการทอดทิ้งทารกในโรงพยาบาลได้อย่างชัดเจน นั่นแสดงว่า ออกซิโทซินในสมองของคุณแม่ทำให้แม่ผูกพันกับลูกของตน และทำให้สัญชาตญาณของความเป็นแม่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่ได้พบแค่ในมนุษย์ แต่ยังพบได้ในสัตว์อีกหลายชนิดด้วย ทำให้สัตว์กินเนื้อไม่กินลูกของตนเอง และทำให้สัตว์กินพืชยอมให้ตนเองตาย เพื่อให้ลูกหนีรอดจากผู้ล่าได้

ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบอีกด้วยว่า ออกซิโทซินในสมองของลูก นอกจากทำให้ลูกมีความรักและความผูกพันกับพ่อแม่แล้ว ยังเป็นปัจจัยช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะสังคม (Social skill) อันเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นของเด็กในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอีกด้วย ทักษะสังคมเป็นสิ่งที่บุคลากรด้านการดูแลเด็กกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอยู่รอดและอยู่อย่างประสบความสำเร็จของเด็กในสังคมยุคนี้ ตัวทักษะสังคมเองมีองค์ประกอบย่อยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถในการเข้าใจจิตใจของคนอื่น ความสามารถในการรับรู้ถึงความหมายของสีหน้าและแววตา ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นๆ ไปจนถึงความสามารถในการปรับตัว และความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา อันเป็นส่วนที่คาบเกี่ยวกับทักษะสมอง EF ด้วย โดยมีรายงานการวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ให้ออกซิโทซินพ่นทางจมูกในเด็กที่เป็นโรคออทิสซึม (Autism Spectrum Disorder) ซึ่งพบว่ามีความบกพร่องในด้านทักษะการสื่อสารและทักษะการเข้าสังคม แล้วพบว่าเด็กกลุ่มดังกล่าวมีผลการประเมินด้านทักษะสังคมดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงบทบาทของออกซิโทซินต่อความสามารถด้านทักษะสังคมอย่างชัดเจน ดังนั้น ความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่มีให้กับลูกจึงไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกดีๆ ที่แสดงออกมาสู่ลูกเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะสังคมในวันที่ตัวเขาเติบโตและพร้อมเผชิญโลกกว้างด้วยตัวเองอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาศักยภาพสมองเด็ก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

Related Articles

เทคนิคการฝึกความจำใช้งาน

เทคนิคการฝึกความจำใช้งาน ในบทความครั้งก่อน หมอได้พูดถึงเทคนิคที่ช่วยในการส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับเด็กๆ ของเราในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งก็ได้เน้นเกี่ยวกับการนำสถานการณ์ที่เด็กๆ ต้องได้พบเจอในหนึ่งวัน สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเด็กมาใช้ในการฝึกกระตุ้นทักษะสมอง EF ในภาพรวม อย่างไรก็ดี ตัวทักษะสมอง EF เองยังมีองค์ประกอบพื้นฐาน อันจัดเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะสมอง EF ไปสู่กระบวนการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การควบคุมตนเอง และการลงมือปฏิบัติ โดยองค์ประกอบพื้นฐานของทักษะสมอง EF เหล่านี้จะประกอบไปด้วย (1)...

ความรู้ฐานราก 3 มิติในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในทางหลักการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยไม่ว่าโดยหน่วยงานด้านอนามัยแม่และเด็ก หรืองานด้านการศึกษา ต่างได้ให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการตามแนวทาง “พัฒนาการ 4 ด้าน” ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ต่อเนื่องมากว่าครึ่งศตวรรษ แต่ในทางปฏิบัติ กล่าวได้ว่า เมื่อเติบโตเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับอนุบาล ประถมและมัธยมนั้น พัฒนาการด้านอื่นๆ ของเด็กๆ ก็ถูกละเลยไปเกือบสิ้น...

กิจกรรมง่ายๆ เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ของเด็กๆ ในยุคโควิด-19

กิจกรรมง่ายๆ เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ของเด็กๆ ในยุคโควิด-19 ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทความของเดือนก่อนว่า รอบนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ให้กับลูกๆ ของพวกเรา อันจะไปช่วยแก้ปัญหาการเสียโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กๆ และปัญหาความเหนื่อยล้าในการดูแลลูกๆ ของคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ได้ กิจกรรมและหลักในการดูแลเด็กดังกล่าวมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยครับ “โลกนี้คือละคร” โดยหลักการแล้วเป็นการกระตุ้นเตือนให้คุณพ่อคุณแม่พึงระลึกว่า ทุกๆ การกระทำของท่าน จะมีสายตา (อย่างน้อย) คู่หนึ่งคอยดูอยู่ตลอด เปรียบเสมือนละครชีวิตที่มีคนเฝ้าติดตาม ดังนั้น ทุกๆ พฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่จะถูกลูกๆ...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

73,285แฟนคลับชอบ
- EF Development Tools -

Latest Articles

เทคนิคการฝึกความจำใช้งาน

เทคนิคการฝึกความจำใช้งาน ในบทความครั้งก่อน หมอได้พูดถึงเทคนิคที่ช่วยในการส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับเด็กๆ ของเราในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งก็ได้เน้นเกี่ยวกับการนำสถานการณ์ที่เด็กๆ ต้องได้พบเจอในหนึ่งวัน สิ่งของหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเด็กมาใช้ในการฝึกกระตุ้นทักษะสมอง EF ในภาพรวม อย่างไรก็ดี ตัวทักษะสมอง EF เองยังมีองค์ประกอบพื้นฐาน อันจัดเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะสมอง EF ไปสู่กระบวนการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การควบคุมตนเอง และการลงมือปฏิบัติ โดยองค์ประกอบพื้นฐานของทักษะสมอง EF เหล่านี้จะประกอบไปด้วย (1)...

ความรู้ฐานราก 3 มิติในการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในทางหลักการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยไม่ว่าโดยหน่วยงานด้านอนามัยแม่และเด็ก หรืองานด้านการศึกษา ต่างได้ให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการตามแนวทาง “พัฒนาการ 4 ด้าน” ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ต่อเนื่องมากว่าครึ่งศตวรรษ แต่ในทางปฏิบัติ กล่าวได้ว่า เมื่อเติบโตเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับอนุบาล ประถมและมัธยมนั้น พัฒนาการด้านอื่นๆ ของเด็กๆ ก็ถูกละเลยไปเกือบสิ้น...

กิจกรรมง่ายๆ เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ของเด็กๆ ในยุคโควิด-19

กิจกรรมง่ายๆ เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ของเด็กๆ ในยุคโควิด-19 ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทความของเดือนก่อนว่า รอบนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะสมอง EF และการเรียนรู้ให้กับลูกๆ ของพวกเรา อันจะไปช่วยแก้ปัญหาการเสียโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กๆ และปัญหาความเหนื่อยล้าในการดูแลลูกๆ ของคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ได้ กิจกรรมและหลักในการดูแลเด็กดังกล่าวมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยครับ “โลกนี้คือละคร” โดยหลักการแล้วเป็นการกระตุ้นเตือนให้คุณพ่อคุณแม่พึงระลึกว่า ทุกๆ การกระทำของท่าน จะมีสายตา (อย่างน้อย) คู่หนึ่งคอยดูอยู่ตลอด เปรียบเสมือนละครชีวิตที่มีคนเฝ้าติดตาม ดังนั้น ทุกๆ พฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่จะถูกลูกๆ...

วิกฤตไวรัสโควิด-19 กับโอกาสที่ขาดหายไปของเด็ก

ตอนนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยของเรานั้นจัดว่าค่อนข้างรุนแรงมากทีเดียวนะครับ เพราะทั้งยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ และยอดผู้เสียชีวิตนั้นยังคงดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันนำไปสู่การออกมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่ดูจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน โดยเฉพาะการปิดสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดสูง ทำให้เด็กๆ ของเราในยุคนี้ต้องเรียนจากที่บ้านเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์หรือการไปเอาอุปกรณ์การเรียนจากโรงเรียนที่คุณครูเตรียมให้มาเรียนรู้ที่บ้าน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นความพยายามในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างเช่นตอนนี้ ซึ่งก็แน่นอนว่า ไม่สามารถทดแทนการเรียนตามวิถีปกติเดิมในโรงเรียนได้ ไม่นับความรู้ทางวิชาการที่เด็กๆ จะไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เหมือนกับตอนเรียนที่โรงเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการขาดโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตและกระบวนการต่างๆ ที่สำคัญอันจะได้กล่าวถึงต่อไป การเรียนที่บ้านโดยผ่านระบบออนไลน์จะทำให้เด็กขาดโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน คุณครู และบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน เพราะการดำเนินชีวิตตามแนวชีวิตวิถีใหม่หรือความปกติใหม่ (new...

การนอนหลับกับการพัฒนาสมองและ EF

การนอนหลับกับการพัฒนาสมองและ EF โดยปกติแล้ว เดือนมิถุนายนมักจะเป็นเดือนแห่งการเปิดภาคการศึกษาของเหล่านักเรียนและนักศึกษา เป็นเดือนแห่งความแปลกใหม่กับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากการอยู่บ้าน ความสนุกในการได้พบปะกับเพื่อนๆ รวมถึงความกังวล (บ้าง) ในการได้เจอกับคุณครูประจำชั้นคนใหม่ แต่ในปีนี้ ซึ่งกำหนดการเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการยังไม่แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้บรรยากาศการเปิดภาคการศึกษาในปีนี้ดูจะแปลกไปพอสมควรนะครับ หวังว่าทุกอย่างจะค่อยๆ กลับมาเป็นปกติในเร็ววัน เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กๆ สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมต่อไปครับ เมื่อพูดถึงช่วงเวลาของการเปิดภาคการศึกษา สิ่งหนึ่งที่มักจะพบได้บ่อยๆ ในช่วงเปิดภาคเรียนก็คือ รถติดหนักมาก ทำให้เด็กๆ มักจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาโรงเรียน ทำให้ระยะเวลาการนอนหลับไม่เพียงพอ หรือแม้แต่ในตอนนี้ที่ยังไม่ได้ไปเรียนที่โรงเรียน แต่เป็นการเรียนออนไลน์ ก็พบว่าเด็กๆ...