สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

ความรักกับพัฒนาการของลูก

ความรักกับพัฒนาการของลูก

ในเดือนกุมภาพันธ์ คงไม่มีสิ่งไหนที่น่าจะพูดคุยมากไปกว่าเรื่องของความรักอีกแล้วนะครับ เพราะเรื่องความรัก ไม่ใช่เพียงแค่ความรักแบบหนุ่มสาว แต่ยังรวมไปถึงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ความรักของครูอาจารย์ที่มีต่อศิษย์ ความรักของมนุษย์ที่มีให้กับสัตว์ที่เป็นเพื่อนร่วมโลก และความรักที่มีให้กับตัวเอง ความรักเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มาก กล่าวได้ว่าความรักเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่สำคัญในการทำสิ่งใดๆ ให้สำเร็จ เพื่อหวังจะให้เป็นประโยชน์ต่อคนที่เรารัก และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้อารมณ์สามารถอยู่เหนือเหตุผลได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว

ความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาการของลูก การเลี้ยงดูด้วยความรักถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเลี้ยงเด็ก เพราะความรักไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรู้สึก แต่ยังส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกอีกด้วย ความรักที่พ่อแม่มีให้ลูก ทำให้เสียงของพ่อแม่ดูอ่อนหวาน น่าฟัง ทำให้พ่อแม่ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อหวังให้ลูกอยู่สบาย ทำให้พ่อแม่สามารถอดทนต่อพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของลูกๆ ได้ ทำให้พ่อแม่สามารถอดหลับอดนอนเวลาที่ลูกไม่สบายหรืองอแง และทำให้พ่อแม่ดีใจอย่างที่สุดในวันที่ลูกประสบความสำเร็จ ดังนั้น การเลี้ยงลูกจึงเป็นพฤติกรรมที่มีความรักเป็นแรงผลักดันที่สำคัญ และยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกอย่างยิ่งด้วย

ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ในวินาทีที่รับรู้ได้ว่ามีหัวใจอีกดวงเต้นอยู่ในร่างกายของคุณแม่ และเพิ่มขึ้นในทุกๆ วันที่ลูกเติบโต จนถึงวันที่เขาพร้อมในการออกมาเปิดตัวกับดินแดนแห่งใหม่นอกร่างกายคุณแม่ การสบตาระหว่างพ่อแม่กับลูก การกอดสัมผัสระหว่างกัน และน้ำเสียงของพ่อแม่ที่ขับกล่อมในระหว่างที่ทารกนอนหลับ ทำให้เกิดการหลั่งของสารเคมีในสมองทั้งในฝั่งของพ่อแม่ และในฝั่งของลูก สารที่หลั่งในสมองนั้นคือ “ออกซิโทซิน (oxytocin)” อันเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดการหลั่งน้ำนมและการหดตัวของมดลูกหลังคลอด (หรือที่เรียกกันว่ามดลูกเข้าอู่) ในปัจจุบันพบว่าฮอร์โมนชนิดนี้ยังทำหน้าที่ในการสร้างความรัก ความเชื่อมั่น และความผูกพันระหว่างคนสองคน นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่กับลูกด้วย ในต่างประเทศมีการศึกษาพบว่า การจัดให้ทารกดูดนมมารดาตั้งแต่นาทีแรกๆ ที่เกิดมา อันเป็นกลไกตามธรรมชาติในการกระตุ้นให้มีการหลั่งของออกซิโทซินในสมองของแม่ จะช่วยลดอัตราการทอดทิ้งทารกในโรงพยาบาลได้อย่างชัดเจน นั่นแสดงว่า ออกซิโทซินในสมองของคุณแม่ทำให้แม่ผูกพันกับลูกของตน และทำให้สัญชาตญาณของความเป็นแม่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์นี้ไม่ได้พบแค่ในมนุษย์ แต่ยังพบได้ในสัตว์อีกหลายชนิดด้วย ทำให้สัตว์กินเนื้อไม่กินลูกของตนเอง และทำให้สัตว์กินพืชยอมให้ตนเองตาย เพื่อให้ลูกหนีรอดจากผู้ล่าได้

ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบอีกด้วยว่า ออกซิโทซินในสมองของลูก นอกจากทำให้ลูกมีความรักและความผูกพันกับพ่อแม่แล้ว ยังเป็นปัจจัยช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะสังคม (Social skill) อันเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นของเด็กในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอีกด้วย ทักษะสังคมเป็นสิ่งที่บุคลากรด้านการดูแลเด็กกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอยู่รอดและอยู่อย่างประสบความสำเร็จของเด็กในสังคมยุคนี้ ตัวทักษะสังคมเองมีองค์ประกอบย่อยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ความสามารถในการเข้าใจจิตใจของคนอื่น ความสามารถในการรับรู้ถึงความหมายของสีหน้าและแววตา ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นๆ ไปจนถึงความสามารถในการปรับตัว และความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา อันเป็นส่วนที่คาบเกี่ยวกับทักษะสมอง EF ด้วย โดยมีรายงานการวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ให้ออกซิโทซินพ่นทางจมูกในเด็กที่เป็นโรคออทิสซึม (Autism Spectrum Disorder) ซึ่งพบว่ามีความบกพร่องในด้านทักษะการสื่อสารและทักษะการเข้าสังคม แล้วพบว่าเด็กกลุ่มดังกล่าวมีผลการประเมินด้านทักษะสังคมดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงบทบาทของออกซิโทซินต่อความสามารถด้านทักษะสังคมอย่างชัดเจน ดังนั้น ความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่มีให้กับลูกจึงไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกดีๆ ที่แสดงออกมาสู่ลูกเท่านั้น แต่ยังสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านทักษะสังคมในวันที่ตัวเขาเติบโตและพร้อมเผชิญโลกกว้างด้วยตัวเองอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์
กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาศักยภาพสมองเด็ก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...