สอบถามการใช้งานระบบ?

(02)913 - 7555 กด 4104

ฝ่ายบริการสมาชิกเว็บไซต์

ชุความรู้ชุด : ความผูกพันไว้ใจ #4

ทฤษฎีความผูกพัน

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นักจิตวิทยาพัฒนาการชาวอังกฤษ จอห์น โบว์ลบี (John Bowlby – 1907-1990) ได้ให้กำเนิดทฤษฎีความผูกพัน (Attachment Theory) ขึ้น จากการตั้งข้อสังเกตว่า เด็กที่ถูกเลี้ยงมา ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าไม่มีความสุข แม้จะอยู่ในที่พักอาศัยอันอบอุ่น มีเสื้อผ้าพอเพียงและได้อาหารที่ดี  จอห์น โบว์ลบี ได้อนุมานว่า การที่เด็กในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ไม่มีความสุข เนื่องจากแม้เด็ก ๆ จะได้รับการเลี้ยงดู ตามมาตรฐาน แต่เด็กเหล่านี้ “ไม่มีใคร”เป็น“หลัก” คอยดูแล เอาใจใส่ตอบสนองอารมณ์และสภาพจิตใจ เด็ก กำพร้าเหล่านี้จึงขาดที่มาของความมั่นใจว่า ตนเป็นที่รัก เป็นที่ต้องการของใครๆ เติบโตขึ้นมาแบบขาดซึ่งคนที่เป็นกำลังใจให้ยามที่ต้องการ ขาดคนที่ไว้ใจว่าจะอยู่เคียงข้าง ไม่มีใครปลอบโยนในยามที่หวาดกลัว ไม่มีใคร โอบกอดในยามที่เหน็บหนาว หรือแม้แต่การที่ต้องทำสิ่งต่างๆตามตารางที่กำหนดมาตลอดเวลา โดยที่ไม่มีโอกาส บอกความต้องการของตน

 นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน แฮรี่ ฮาร์โลว์ (Harry Harlow) แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ได้ขยายผลการค้น พบของจอห์น โบว์ลบี ด้วยงานวิจัยที่ดูเหมือนสุดโต่งและโด่งดังเป็นที่กล่าวขวัญถึงมาก  ฮาร์โลว์เป็นนักจิตวิทยา คนแรก ที่ได้ใช้วิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาเรื่องความรัก, ความชอบซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องและวัดไม่ ได้   งานวิจัยจำนวนมากที่ฮาร์โลว์ทำ แสดงให้เห็นว่า ความรักและความผูกพันที่ทารกได้รับในปฐมวัยของชีวิต มี ความสำคัญต่อการพัฒนาการด้านสุขภาพทั้ง สุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ  แต่เดิมโดยทั่วไปนั้น นักจิตวิทยา มักมีแนวคิดว่า ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกน้อยในช่วงปีแรกๆที่เกิดมา เป็นเพียงเรื่องของการให้นมแม่และ อาหาร ให้ครบหมวดหมู่ ได้ดื่มน้ำเพื่อบรรเทาความกระหาย และ หลีกเลี่ยงความเจ็บปวดจากการเจ็บป่วยหรือ อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น

การทดลองที่โด่งดังที่สุดของฮาร์โลว์ คือการสังเกตความสัมพันธ์ลูกลิงกับ “แม่” ตัวปลอมสองตัว แม่ตัว หนึ่ง ทำจากผ้าเนื้อนุ่มแต่ไม่มีอาหารให้ ส่วนแม่ตัวปลอมอีกตัวทำด้วยลวดแต่สามารถให้อาหารลูกลิงได้จากขวด นมที่ผูกติดกับลวด วิธีการทดลองที่ฮาร์โลว์ทำคือ การแยกลูกลิงออกจากแม่แท้ๆของมัน หลังคลอดออกมาได้ไม่กี่ ชั่วโมง และปล่อยให้พวกมันถูก”เลี้ยง” โดยแม่ปลอมทั้งสองแบบ การทดลองแสดงให้เห็นว่า ลูกลิงใช้เวลากับแม่ ที่เป็นผ้าเนื้อนุ่มมากกว่าแม่ที่ทำจากลวดแต่มีนมให้อย่างมีนัยยะสำคัญ ลูกลิงไปหาแม่ที่ทำจากลวดและมีอาหาร ให้กิน เฉพาะตอนที่ต้องการดูดนมเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่มันชอบใช้เวลาคลุกคลีอยู่กับความอ่อนนุ่มของแม่ที่ทำจาก ผ้ามากกว่า

https://www.verywellmind.com/harry-harlow-and-the-nature-of-love-2795255

ในการวิจัยต่อมาของฮาร์โลว์ ได้ การที่ลูกลิงหันไปหาแม่ที่ทำจากผ้านั้น ฮาร์โลว์ใช้วิธีการวิจัย โดยสร้าง สถานการณ์คล้ายคลึงกับสถานการณ์ ที่ แมรี เอนสเวิร์ธ (Mary Ainsworth) เคยทำไว้ โดยปล่อยลูกลิงกับแม่ที่ทำจากผ้า ไว้ในห้องที่ไม่เคยเข้าไปมาก่อน ลูกลิงเมื่ออยู่กับแม่ที่ทำจากผ้า มันจะใช้ “แม่”เป็นฐานที่มั่นที่ปลอดภัย และค่อยๆออกสำรวจห้องไปพร้อมกับ “แม่” ผ้าเนื้อนุ่ม ตรงกันข้าม เมื่อลูกลิงถูกปล่อยให้สำรวจห้องโดยไม่มีแม่ที่ทำจากผ้า ผลที่ตามมานั้นทำให้ผู้วิจัย ต้องตกตะลึง เมื่อไม่มีแม่ปลอมเนื้อนุ่มอุ่นที่มันเคยคลอเคลียคุ้นเคย ลูกลิงจะทำตัวแข็ง หมอบ เขย่า และกรีดร้อง เสียงดัง

การทดลองของแฮรี่ ฮาร์โลว์ ได้เสนอข้อพิสูจน์ที่หักล้างไม่ได้ว่า  ความรู้สึกอบอุ่น เป็นความรู้สึกปลอดภัย ผูกพันไว้ใจ อันเป็นสิ่งที่เรียกว่า ความรักนั้น มีความสำคัญต่อพัฒนาการในวัยเด็กของสัตว์ทุกประเภทรวมทั้งมนุษย์  การทดลองเพิ่มเติมที่ฮาร์โลว์ทำต่อๆมา ได้เผยให้เห็นความหายนะระยะยาวที่เกิดจากการถูกกีดกัน ไม่ให้ได้รับ ความรู้สึกปลอดภัยหรือรักในวัยแรกเกิด นำไปสู่ความทุกข์ระทมทางจิตใจและทำร้ายอารมณ์อย่างลึกซึ้ง จนทำให้ ถึงแก่เสียชีวิตได้ งานวิจัยของฮาร์โลว์เหล่านี้ถูกมองว่าโหดร้าย แต่ได้จุดประกายการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเกี่ยวกับเด็ก และพัฒนาการ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทั้งธรรมชาติของเด็กและความสำคัญของความรักอย่างลึกซึ้ง ที่เด็ก ควรได้รับ

งานของ แฮรี่ ฮาร์โลว์ (Hary Harlow) รวมถึงการวิจัยที่สำคัญโดย จอห์น โบว์ลบี (John Bowlby) และ แมรี เอนสเวิร์ธ (Mary Ainsworth) ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญ ในการเลี้ยงดูและปฏิบัติต่อเด็ก ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า หน่วยงานรับเลี้ยงลูกบุญธรรม กลุ่มบริการสังคม และสถานรับเลี้ยงเด็กอย่างกว้างขวาง

ความรู้สึกปลอดภัยและความผูกพันที่ทำให้เด็กมีความรู้สึกมั่นคงทางใจ เป็นรากฐานของทั้งสุขภาพกาย และใจ เมื่อเด็กทารกรู้สึกไม่ปลอดภัย ความต้องการหลักของทารกไม่ได้รับการตอบสนอง ทำให้เกิดความเครียด ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดขึ้นมา  ทำให้ระบบภายในร่างกาย ลดประสิทธิภาพลง ภูมิคุ้มกันลดลง กระบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism) ทำงานช้าลง เมตาบอลิซึมเป็น กระบวนการทางเคมีที่สำคัญของร่างกายทำให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ รักษาสภาวะภายในร่างกายให้คงที่ ย่อยอาหารและเปลี่ยนให้เป็นพลังงาน  การเกิดความเครียดอย่างต่อเนื่องส่งผลทำลายความจำและความสามารถ ในการเรียนรู้และการทำความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว ภาพสแกน สมองของเด็กที่มีความเครียด เรื้อรังแสดงให้เห็นว่าแขนงของเซลล์ประสาทสั้นและหดหายไป เมื่อ เทียบกับเด็กปกติ อีกด้วย

https://www.clinicaladvisor.com

ปัจจุบัน ยังได้มีงานวิจัยที่ขยายความรู้เรื่องผลกระทบจากความเครียดในวัยเด็ก ที่ส่งผลต่ออนาคตของเด็ก มากขึ้น เช่น เอลิซาเบท แบล็กเบิร์น (Elizabeth Blackburn) และเอลิซซา เอเพล (Eliza Apel) ซึ่งได้รับรางวัล โนเบลจากงานวิจัยเรื่อง เทโลเมียร์ – ปลอกหุ้มปลายโครโมโซม ยังได้พบอีกว่า วัยรุ่นที่ช่วงวัยเด็กได้รับการปฏิบัติที่ ไม่ดี มักมีความรู้สึกไม่ปลอดภัย จะตอบสนองต่องานที่ได้รับมอบหมายหรือการเรียนที่จริงจัง ซึ่งเป็นความรับผิด ชอบของชีวิตช่วงวัยรุ่นด้วยมุมมองว่า สิ่งที่ตนเผชิญเป็น “ภัยคุกคาม” จนเกิดเป็นความเครียด ที่มีผลให้เทโลเมียร์

ปัจจุบัน ยังได้มีงานวิจัยที่ขยายความรู้เรื่องผลกระทบจากความเครียดในวัยเด็ก ที่ส่งผลต่ออนาคตของเด็ก มากขึ้น เช่น เอลิซาเบท แบล็กเบิร์น (Elizabeth Blackburn) และเอลิซซา เอเพล (Eliza Apel) ซึ่งได้รับรางวัล โนเบลจากงานวิจัยเรื่อง เทโลเมียร์ – ปลอกหุ้มปลายโครโมโซม ยังได้พบอีกว่า วัยรุ่นที่ช่วงวัยเด็กได้รับการปฏิบัติที่ ไม่ดี มักมีความรู้สึกไม่ปลอดภัย จะตอบสนองต่องานที่ได้รับมอบหมายหรือการเรียนที่จริงจัง ซึ่งเป็นความรับผิด ชอบของชีวิตช่วงวัยรุ่นด้วยมุมมองว่า สิ่งที่ตนเผชิญเป็น “ภัยคุกคาม” จนเกิดเป็นความเครียด ที่มีผลให้เทโลเมียร์สั้นลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อไปให้ชีวิตสั้นลงได้ (ในขณะเดียวกัน วัยรุ่นซึ่งมีประสบการณ์ในวัยเด็กที่ดี มีแนวโน้มที่มอง ความรับผิดชอบเหล่านี้เป็น “เรื่องท้าทาย” )

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาที่พบว่า เมื่อเด็กๆมีความรู้สึกปลอดภัยและความผูกพันไว้ใจกับพ่อแม่ หรือคน เลี้ยงดู ความรู้สึกเหล่านี้ทำให้เด็กๆเรียนรู้และสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และมีทักษะสร้างความ สัมพันธ์ที่มั่นคงกับผู้อื่นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ได้ดีขึ้น อันส่งผลกระทบไปถึงการมีอายุยืน จากการศึกษาของ ซูซาน พิงค์เกอร์ (Susan Pinker) นักจิตวิทยาพัฒนาการชาวแคนาดาพบว่า ในเกาะซาร์ดิเนีย ในอิตาลีตอนใต้มี ประชากรอายุเกิน 100 ปี มากกว่าประชากรอิตาลีในภาคพื้นทวีปที่อยู่ห่างออกไปไม่ถึง 200 ไมล์ถึง 6 เท่า และ มากกว่าทวีปอเมริกาเหนือถึง 10 เท่า นั้น การวิจัยของซูซานพบว่า เงื่อนไขสำคัญที่คนเหล่านี้มีอายุยืนยาว ไม่ได้ เกิดจากการกินอาหารสุขภาพที่มีไขมันต่ำหรือกินแป้งน้อย หรือการที่เป็นคนอารมณ์ดี แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้คนอายุยืน เกิดจากความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดกับคนรักและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

ความสามารถในการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ทำให้คนเรามีอายุยืนมากกว่าการออกกำลังกาย และ ยีนส์มีผลเพียง 25% แต่รูปแบบการดำเนินชีวิตส่งผลให้อายุยืนได้ถึง 75 % “สภาวะโดดเดี่ยวทางสังคม” (Social Isolation) เป็นความเสี่ยงทางสังคม คนที่แยกตัวออกจากสังคมมีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควร มากกว่าคนที่อยู่ใน สังคมถึงสองเท่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพ.โรเบิร์ต วาล์ดิงเจอร์ (Robert Waldinger) จากโรงพยาบาล แมสซาชูเซตส์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการ Harvard Study of Adult Development อันเป็นงานวิจัยที่ ติดตาม ผู้ชายจำนวน 700 คนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1938 รวม 83 ปี ได้ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันว่า คนที่มีความ สัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว เพื่อน และชุมชนจะมีความสุข สุขภาพดีและมีอายุยืน กว่าคนที่ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับ ใครหรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี โรเบิร์ตระบุอีกด้วยว่า “คนที่ไม่สามารถไว้วางใจคนอื่นได้ จะประสบปัญหาความจำ เสื่อมเร็ว และคนที่เดียวดายเหล่านี้มีช่วงชีวิตที่สั้นกว่าคนที่ปราศจากความเหงา”

อ้างอิง

  • https://www.simplypsychology.org/harlow-monkey.html
  • Hoffman et al, Robert Karen, Becoming Attached: First Relationships and how They Shape Our Capacity of love, Oxford University Press, April 23,1998
  • https://susanpinker.com/selected-features-and-profiles/
  • Elizabeth Blackburn & Eliza Apel, The Telomere Effect: A Revolutionary Approach to Living Younger, Healthier, Longer, Grand Central Publishing, January 3, 2017

Related Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

74,430แฟนคลับชอบ
- โครงการ “สื่อเพื่อฟื้นฟูการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในวิถีชีวิตใหม่” -
- EF Development Tools -

Latest Articles

นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ จ.สกลนคร

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP) ผอ.กษมน ได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่องEF จากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา แล้วศึกษาเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตและเข้าอบรมกับสถาบันRLG เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนเข้ารับการอบรมด้วย ซึ่งเป็นครูที่จบเอกปฐมวัยมาโดยตรง และมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เมื่อตระหนักถึงความสำคัญของ EF ตรงกัน ผอ.กษมนจึงให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้ครูปฐมวัยได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริม EF โดยไม่ได้รอความเห็นชอบจากศน.เขตพื้นที่ฯ เพราะเห็นว่า EF เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับหลักการศึกษาปฐมวัยอยู่แล้ว สามารถบูรณาการไปกับการส่งเสริมพัฒนาการ...

นางเปรมศิริ เนื้อเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  จ.เพชรบุรี

ผอ.เปรมศิริได้รับการแนะนำให้รู้จักเรื่อง EFจากศึกษานิเทศน์เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 และ ศน.เชิญชวนให้เข้ารับการอบรมความรู้ EF กับสถาบัน RLG แล้วนำความรู้ EF มาขยายสู่ครูปฐมวัยในโรงเรียนให้ครูได้ส่งเสริมEF เด็กผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เนื่องจากมีความสอดคล้องกัน โดยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งเสริมให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ เรียนรู้จากการลงมือทำ นอกจากนั้นยังวางแผนจะเชื่อมโยงความรู้ EF ไปสู่ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน EF ให้เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จะมาเรียนต่ออนุบาล 3 ที่โรงเรียนบ้านหนองบ้วย ทำให้เด็กได้รับการพัฒนา...

นายทวิต ราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล จ.สุโขทัย

ผอ.ทวิต ราษี มีประสบการณ์บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระดับชั้นปฐมวัยมานานโดยมีความตั้งใจในการพัฒนาอนุบาลให้มีคุณภาพเพราะเป็นการสร้างรากฐานให้เด็กไปจนโต และมีความสนใจในเรื่องพัฒนาการเด็ก เมื่อเข้าร่วมอบรมเรื่อง EF จากสถาบัน RLG ก็ได้เข้าใจว่าพัฒนาการของเด็กนั้นเกิดจากการทำงานของสมอง และยังเห็นว่าเรื่อง EF มีความสอดคล้องกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยที่โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูลดำเนินการอยู่ จึงสนใจที่จะขับเคลื่อนความรู้ EF ในโรงเรียน(ที่เพิ่งเข้ามาบริหาร) ผอ.ทวิตนำความรู้ EF มาถ่ายทอดแก่ครู ให้ครูนำความรู้ EF บูรณาการกับโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบโครงงาน เพียงครูเปลี่ยนวิธีการ ไม่ใช่ครูสั่งให้เด็กทำ แต่ให้เด็กได้คิดได้ทำด้วยตัวเอง...

นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ จ.นครราชสีมา 

ผอ.สวัสดิ์ได้รับการแนะนำจากอาจารย์วิเชียร ไชยบัง โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้รู้จัก EF รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง EF ในการประชุมเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง(TSQP)อยู่เสมอ และเข้ารับการอบรมกับสถาบัน RLG เพิ่มเติม  แล้วเห็นว่า EF เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้ปฐมบทที่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าสถานะใดควรต้องรู้ ไม่ใช่เฉพาะผู้ปกครองชนชั้นกลางขึ้นไปที่มีความรู้ หรือเป็นความรู้ในหมู่ครูอาจารย์หรือแพทย์เท่านั้น  ครอบครัวที่ด้อยโอกาสก็ควรต้องรู้ สรุปคือสังคมไทยควรต้องเรียนรู้เรื่อง EF เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันจึงสนับสนุนให้ครูปฐมวัยในโรงเรียนได้รับการอบรม EF จากสถาบัน RLG และดำเนินการปรับสนามเด็กเล่นเพื่อให้เด็กได้เล่นอิสระอย่างปลอดภัยและมีความสุข...

นายจรูญ น้อยสำราญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน จ.ตราด

โรงเรียนบ้านหนองบอนเป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQD) กสศ.ซึ่งทำให้ผอ.จรูญได้เริ่มรู้จัก EF แล้วทำให้อยากรู้ว่า EF คืออะไร เมื่อพบว่าสถาบัน RLG มีการอบรมเรื่องนี้จึงสมัครเข้ารับอบรมพร้อมครูอนุบาล 2 คน  แล้วได้เห็นว่า EF เป็นคำตอบเรื่องการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ จึงนำความรู้ EF มาถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน โดยใช้สื่อจากสถาบันRLG ให้ครูเรียนรู้ และมอบหมายให้รองผอ.ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนความรู้ EF สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนอนุบาล...