ตรวจเช็กว่าลูกกำกับควบคุมตัวเองได้ดีแค่ไหน

วิธีตรวจเช็กว่าเด็กวัยอนุบาลมีทักษะในการกำกับควบคุมตัวเองดีแค่ไหนเด็กที่กำกับควบคุมตัวเองได้ดีจะไปโรงเรียนอย่างมีความสุขและเรียนรู้ได้ดี

นักวิชาการกล่าวว่าความสามารถในการกำกับควบคุมตัวเองของเด็กวัยอนุบาลเป็นสิ่งชี้ว่าเด็กมีความพร้อมในการไปโรงเรียนและเรียนรู้ได้ดีแค่ไหน ลองเช็กดูว่าเด็กในชั้นเรียนของคุณครูมีทักษะในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ซึ่งบางเรื่องคุณครูอาจสอบถามคุณพ่อคุณแม่

– ไปโรงเรียนทัน (หากไปไม่ทันเมื่อสอบถามคุณพ่อคุณแม่สาเหตุเป็นเพราะเด็กไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจวัตร)
– อดทนรอคอยที่จะได้สิ่งที่ต้องการ
– เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังโดยไม่แซงคิว
– ทำตามกฎกติกาในการเล่น หรือทำตามสัญญาหรือข้อตกลงง่ายๆ เชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น ขออนุญาตไปห้องน้ำ ยกมือแล้วค่อยพูด
– ไม่แสดงความก้าวร้าวด้วยการทำร้ายตัวเอง ขว้างปาข้าวของ ทำร้ายคน สัตว์ รู้จักระงับความก้าวร้าว
– รับผิดชอบสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำเล็กๆ น้อยๆ เช่น จัดเรียงรองเท้า จัดโต๊ะ แจกสมุด
– รับผิดชอบสิ่งที่คุณครูให้นำไปโรงเรียน
– ควบคุมตนเองให้ทำงานจนเสร็จ แม้ว่าจะมีสิ่งเร้า เย้ายวนใจ เช่น เห็นเพื่อนเล่นกัน เห็นคุณพ่อคุณแม่มารอรับ ฯลฯ

หากคุณครูเห็นว่าเด็กยังทำข้อนั้นไม่ได้หรือทำได้ไม่ดี ก็ช่วยดูแลเรื่องนั้นให้เป็นพิเศษ การที่เด็กกำกับควบคุมตัวเองได้ดี จะทำให้เด็กมาโรงเรียนอย่างมีความสุข เรียนรู้ได้ดี รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่ทำสิ่งต่างๆ ตามที่คุณครูมอบหมายและคาดหวังได้ดี

“เด็กที่กำกับควบคุมตัวเองได้ดีจะไปโรงเรียนอย่างมีความสุขและเรียนรู้ได้ดี”