ศิลปะการแสดงเพื่อพัฒนาความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์

โดย | 7 พฤศจิกายน 2016 | EF สำหรับคุณครู

ศิลปะการแสดงไม่ใช่กิจกรรมของเด็กโตหรือผู้ใหญ่เท่านั้น แต่เด็กเล็กๆ ก็สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ และยังนับว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยพัฒนาความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์

คำว่าศิลปะการแสดงอาจจะทำให้หลายคนเข้าว่าเป็นกิจกรรมของเด็กโตหรือผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ที่จริงแล้วเด็กเล็กๆ ก็สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ ศิลปะการแสดงนับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญ นำมาช่วยพัฒนาเด็กเล็กให้มีความคิดยืดหยุ่น สร้างสรรค์ได้

ในด้านศิลปะการแสดง เด็กวัยอนุบาลสามารถ…

ช่วงวัย 3 ขวบ แสดงเล่นละครสมมติ เช่น เป็น พ่อแม่ ครู หรือสัตว์ ฯลฯ ทำเสียงและท่าทางเลียนแบบตัวละครได้

ช่วงวัย 4 ขวบ เล่าเรื่องตามจินตนาการได้ โดยมีอุปกรณ์ประกอบ และแสดงต่อหน้าผู้ชมได้ (โดยมีผู้ใหญ่ช่วย)

ช่วงวัย 5 ขวบ พูดและแสดงบทบาทละครต่อหน้าผู้ชมด้วยตนเองได้

ดังนั้น คุณครูควรสนับสนุนเด็กโดย…

จัดหาข้าวของอุปกรณ์ประกอบการเล่นบทบาทสมมุติ เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ตุ๊กตา ฯลฯ
สนับสนุนให้เด็กได้แสดงละครให้ดูต่อหน้าคุณครูและเพื่อนๆ และให้แสดงร่วมกับเพื่อนๆ
ให้เด็กๆ อ่านนิทานและทำเสียงบทสนทนาโต้ตอบกัน หรือแสดงเป็นตัวละครด้วยกัน
ชื่นชมให้กำลังใจเด็กเมื่อแสดง
ให้เด็กเล่นละครใบ้ หรือเล่นเกมใบ้คำจากการแสดงท่าทาง
ให้เด็กเล่นหุ่นมือหรือหุ่นเชิด เพื่อฝึกให้คิดท่าทางของหุ่น และใช้น้ำเสียงตามเนื้อเรื่อง
การฝึกนี้ไม่ได้ใช้เพื่อฝึกเด็กให้กล้าแสดงออกเท่านั้น เด็กยังต้องใช้ความคิดในการจดจำบท คิดสร้างสรรค์ท่าทาง น้ำเสียงตามเนื้อเรื่องด้วย ซึ่งตรงนี้จะเป็นการฝึกเด็กให้ใช้ความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์

“ศิลปะการแสดงไม่ใช่กิจกรรมของเด็กโตหรือผู้ใหญ่เท่านั้น แต่เด็กเล็กๆ ก็สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ และยังนับว่าเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยพัฒนาความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์”