เกมฝึกสมาธิจดจ่อ ควบคุมกำกับตนเอง

กิจกรรมสร้างเสริมทักษะความสามารถด้านการมีสมาธิจดจ่อ การกำกับควบคุมตัวเอง
เชื่อว่าคุณครูทุกคนอยากให้นักเรียนตั้งใจฟังเวลาคุณครูพูด สอน รู้จักหยุดการกระทำตนเองในเวลาที่คุณครูต้องการให้หยุด ซึ่งเด็กจะเรียนรู้ได้ดีก็เพราะมีสมาธิจดจ่อ กำกับควบคุมตัวเองได้ เรามีกิจกรรมสร้างเสริมทักษะความสามารถด้านนี้มาฝาก ลองนำไปใช้กับเด็กๆ ดูกันค่ะ

1. เกมมาเดากันเถอะ เช่น “สัตว์อะไรเอ่ยที่มีชื่อออกเสียงคล้าย หมู”
2. เกมสายลับ เช่น “พ่อกำลังสืบหาอะไรสักอย่างในห้องนี้ ที่เป็นสีน้ำตาล” “แม่กำลังสืบหาอะไรสักอย่างบนถนนนี้ที่มีสองล้อ..อยู่ไหนนะ”
3. เกมต่อจิ๊กซอว์ เริ่มจากง่ายแล้วค่อยยากขึ้นทีละน้อย
4. เกมเก้าอี้ดนตรี
5. เกมโมราเรียกชื่อ
6. เกมถือระฆัง ครูให้เด็กถือระฆังคนละอัน แล้วให้เดินไปทั่วห้อง จะเดินไปทางไหนก็ได้ แต่ไม่ให้เกิดเสียงดังจากระฆังนั้น
7. กิจกรรม “หูไม่พูด” เมื่อครูจะอ่านหนังสือ หรือทำกิจกรรมที่ต้องการให้เด็กๆ ตั้งใจฟัง ครูเอากระดาษที่ทำเป็นรูปหู ให้เด็กๆ ถือคนละแผ่น แล้วย้ำกับเด็กๆ ว่า “หูไม่พูด หูต้องฟัง” ดังนั้นคนที่ถือรูปหูจะไม่พูด หากจะให้เด็กคนใดพูดให้คนอื่นฟัง ก็ให้เด็กคนนั้นถือกระดาษรูปปาก หลังจากทำจนเคยชินแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องให้เด็กถือกระดาษอีกเลย เด็กจะรู้จักเงียบตั้งใจฟังคุณครูหรือเด็กอื่นพูด
8. การอ่านหนังสือ
9. เกมคอมพิวเตอร์ www.teach-the-brain.org/learn/attention/index.htm
10.จัดช่วงเบรกระหว่างกิจกรรม ให้เด็กได้พัก

“เด็กเรียนรู้ได้ดีเพราะมีสมาธิจดจ่อ กำกับควบคุมตัวเองได้”