การอบรมonline สำหรับภาคีครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กเเละเยาวชน
ในหัวข้อ“ความรู้ฐานราก 3 มิติ เพื่อการพัฒนาทักษะสมอง EF”

โดย | 28 ตุลาคม 2021 | News

ตรวจรายชื่อผู้เข้าร่วม การอบรมonline สำหรับภาคีครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กเเละเยาวชน
ในหัวข้อ“ความรู้ฐานราก 3 มิติ เพื่อการพัฒนาทักษะสมอง EF”

[embeddoc url=”https://www.rlg-ef.com/wp-content/uploads/2021/10/รายชื่อผู้เข้าร่วม_ภาคี-สสส.pdf”]

Related Posts: