การนอนสำคัญต่อทักษะสมองส่วนหน้า EF อย่างไร

การนอนสำคัญต่อทักษะสมองส่วนหน้า EF อย่างไร

การนอนสำคัญต่อทักษะสมองส่วนหน้า EF อย่างไร คนใช้เวลาประมาณหนึ่งในสามของชีวิตในการนอนหลับ การนอนหลับมีความสำคัญต่อการพัฒนาการทางร่างกาย การเรียนรู้ ความเข้าใจ อารมณ์และความสัมพันธ์ทางสังคม...