กิจกรรมพัฒนาทักษะ EF ในเด็กวัย 5-7 ปี

กิจกรรมพัฒนาทักษะ EF ในเด็กวัย 5-7 ปี

กิจกรรมพัฒนาทักษะ EF ในเด็กวัย 5-7 ปี เด็กวัย 5-7 ขวบมีพัฒนาการทางร่างกายที่ยืดสูงขึ้น เหมือนผู้ใหญ่ เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว ว่องไว วิ่งและทรงตัวได้ดี สามารถยืนขาเดียวได้อย่างมั่นใจ เมื่อควบคุมร่างกายได้ดีขึ้น เด็กในวัยนี้จึงชอบกระโดดโลดเต้น ...