วัยรุ่นฉลาด เพราะ…

วัยรุ่นฉลาด เพราะ…

ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของมนุษยชาติ ความฉลาดเป็นหนึ่งองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ การทำงาน และการใช้ชีวิต ความฉลาดเกี่ยวข้องกับความจำเป็นทางวิวัฒนาการ ที่สิ่งมีชีวิตต้องการเอาชีวิตรอด องค์ประกอบแรกของความฉลาดของสมอง คือความสามารถในการจดจำข้อมูล...