ขาดทักษะ EF ชีวิตขาดคุณภาพและอายุสั้น

ขาดทักษะ EF ชีวิตขาดคุณภาพและอายุสั้น

งานวิจัยที่ชี้ว่า คุณภาพชีวิต สุขอนามัย อายุขัย ฯลฯ ของคนเราล้วนเป็นผลมาจากระดับทักษะ EF ในด้านการกำกับควบคุมตัวเอง (Self-Regulation) ทั้งสิ้น ดร.รัสเซล เอ บาร์กเลย์ (Russell A. Barkley) นักจิตวิทยาได้ชี้ว่า ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัย สาธารณสุข ฯลฯ...
ขาดทักษะ EF ชีวิตขาดคุณภาพและอายุสั้น

ขาดทักษะ EF ชีวิตขาดคุณภาพและอายุสั้น

[vc_row][vc_column][vc_column_text]งานวิจัยที่ชี้ว่า คุณภาพชีวิต สุขอนามัย อายุขัย ฯลฯ ของคนเราล้วนเป็นผลมาจากระดับทักษะ EF ในด้านการกำกับควบคุมตัวเอง (Self-Regulation) ทั้งสิ้น  ดร.รัสเซล เอ บาร์กเลย์ (Russell A. Barkley) นักจิตวิทยาได้ชี้ว่า...