สมองต้องการ การชื่นชม (แบบไหน)

สมองต้องการ การชื่นชม (แบบไหน)

สมองต้องการ การชื่นชม (แบบไหน) ในสมัยรุ่นปู่ย่าตายาย หรือแม้แต่รุ่นของพ่อแม่ที่มีอายุสักหน่อย อาจจะมีประสบการณ์ที่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่มักไม่มีคำชมเชย หรือให้กำลังใจในยามที่ทำอะไรได้ดี หรือประสบความสำเร็จ เพราะกลัวเหลิง ด้วยความคิดว่า ความดีเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำอยู่แล้ว...
ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

จะช่วยให้เด็กๆของเรามี Growth Mindset ได้อย่างไร พ่อแม่ ครูและผู้ใหญ่ คือปัจจัยสำคัญที่สามารถช่วยให้ลูกหลานพัฒนากรอบความคิดแบบ Growth Mindset ได้           ดร.คารอล เอส. ดเว็ค จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา...
ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

กรอบความคิดของเรา “เปลี่ยน” ได้ไหม? การที่เราเข้าใจถึงความสำคัญของกรอบความคิดพื้นฐานที่จะนำพาให้เราสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และมีความสุขในชีวิตนั้น เราต้องพึงตระหนักก่อนว่า ไม่ว่ากรอบความคิดตายตัว (Fixed Mindset) และกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth...
ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

MINDSET ทั้งสองแบบเกิดขึ้นได้อย่างไร กรอบความคิด หรือ Mindset อันเป็นความเชื่อที่คนๆ หนึ่งมีนั้น ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากต้นแบบที่เห็น และประสบการณ์ที่ผ่านมาในวัยเด็ก การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว การเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน สิ่งที่พ่อแม่และ ครอบครัวปฏิบัติต่อ...
ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

ความรู้ชุด: เข้าใจ Growth Mindset

Growth Mindset: เรียนรู้ ยืดหยุ่น และพากเพียร การศึกษาของดร.คารอล สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ตามมาของกรอบความคิดเติบโตที่เชื่อว่า ความ ฉลาดและบุคลิกภาพสามารถพัฒนาได้ ในหนังสือ “ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตา” (Mindset : Changing the way you think to fulfil your potential)...