สัมพันธภาพครู-เด็ก ต้องมาก่อนการเรียนการสอน

สัมพันธภาพครู-เด็ก ต้องมาก่อนการเรียนการสอน

บทที่ 2 ตอนที่ 1 สัมพันธภาพครู-เด็ก ต้องมาก่อนการเรียนการสอน นักการศึกษาเชื่อว่า การเริ่มต้นเรียนรู้ใดๆ ก็ตามในเด็กวัย สัมพันธภาพ หรือ Relationshipระหว่างผู้สอนกับเด็ก ควรเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดเป็นอันดับแรก ไม่ใช่เฉพาะการสอนเด็กพิเศษเท่านั้นที่ต้องสร้าง...