กฎ กติกา มารยาทสังคม ช่วยให้เด็กมีความยับยั้งชั่งใจมากขึ้น

วิธีการใช้กฎ กติกา มารยาทสังคม ช่วยปลูกฝังความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ การรู้จักอดทนอดกลั้น รอคอยเพื่อทำสิ่งที่เหมาะสมให้เด็กเล็กที่ยังไม่เข้าใจเรื่องเหตุผล
การจะฝึกลูกเล็กให้รู้จักยับยั้งชั่งใจเป็นเรื่องยากทีเดียว ลองดูวิธีฝึกเด็กเล็กๆ วัยอนุบาลให้มีความยับยั้งชั่งใจของคุณครูโรงเรียนเพลินพัฒนากัน
ช่วงเวลาอาหารกลางวัน คุณครูนำเด็กๆ อนุบาลไปที่ห้องอาหาร ที่โต๊ะรับประทานอาหารคุณครูจะจัดถาดอาหาร วางช้อนไว้ให้ เมื่อเด็กนั่งประจำที่โต๊ะ ก็จะมีเด็กบางคนที่ยั้งใจไม่อยู่ ตักขนมกินก่อน คุณครูแก้ปัญหาด้วยการไม่วางช้อนไว้ให้ แต่จะเรียกเด็กทีละโต๊ะมาหยิบช้อนไป โดยตั้งกฎว่าคนที่ได้ช้อนแล้วอย่าเพิ่งลงมือรับประทาน ต้องรอให้เพื่อนได้ช้อนครบทุกคนก่อน [vc_single_image image=”9706″ img_size=”full”] ยิ่งกว่านั้นก่อนจะลงมือรับประทาน ต้องมีพิธีพิจารณาอาหารก่อนแล้วจึงรับประทานอาหารพร้อมกัน หากใครได้ช้อนมาแล้วไม่ฟังเสียงทำผิดกฎ ลงมือกินก่อนคนอื่น คุณครูก็จะยึดถาดอาหารเลย เด็กคนอื่นเลยไม่กล้าที่จะทำผิดกฎ

ปฏิบัติเช่นนี้ไปสักสองสามวันเด็กๆ ก็ทำตามกฎได้ดีขึ้น สองสามสัปดาห์ต่อมาเด็กทุกคนพอหยิบช้อนแล้วก็มานั่งกอดอกรอเพื่อน รู้จักหักห้ามใจไม่หยิบช้อนขึ้นมาตักอาหารที่น่ากินตรงหน้าได้

วิธีการนี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า กฎ กติกา มารยาทสังคม สามารถช่วยฝึกเด็กให้มีความยับยั้งชั่งใจได้ดี ในบ้านก็เช่นกันหากคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งพี่ป้าน้านาในบ้านร่วมกันวางกฎ กติกา และช่วยกันรักษากฎกติกานั้น ก็จะช่วยให้ลูกหลานของเรามีความสามารถในการการยับยั้งชั่งใจได้ดี รู้จักที่จะปฏิบัติตนตามกฎ กติกา มารยาทสังคม ทำให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นในการใช้ชีวิตนอกบ้าน เช่นที่โรงเรียนได้ดี รู้จักรักษากฎระเบียบของสังคมได้ดีเมื่อโตขึ้น

กฎ กติกา มารยาทสังคม ช่วยให้เด็กมีความยับยั้งชั่งใจมากขึ้น สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับคนอื่นในการใช้ชีวิตนอกบ้าน เช่นที่โรงเรียนได้ดี รู้จักรักษากฎระเบียบของสังคมได้ดีเมื่อโตขึ้น