วิธีส่งเสริมให้ลูกกล้าริเริ่ม ลงมือทำ

จุดเริ่มต้นหนึ่งของความสำเร็จในชีวิตคนเราอยู่ที่การกล้าริเริ่ม ลงมือทำ แม้จะฉลาดปราดเปรื่องในการคิด หรือวางแผนไว้สวยหรูเพียงไร หากไม่ลงมือทำ หรือไม่กล้าเป็นผู้ริเริ่ม ก็จะไม่มีวันประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

ความมั่นใจที่จะลงมือทำนั้น คุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างเสริมให้ลูกได้ตั้งแต่วัยอนุบาล ดังนี้

  • เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ลูกได้ทำในสิ่งที่อยากทำ (ถ้าดูแล้วว่าไม่มีอันตราย) และทำในสิ่งที่ทำได้ตามพัฒนาการของลูก เช่น ติดกระดุมเสื้อ ผูกเชือกรองเท้า ฯลฯ อย่าคิดเพียงว่าลูกยังเล็กเกินไป แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ทำให้เสียหมด (เช่นนี้ลูกก็จะขาดความมั่นใจไม่กล้าทำอะไรเอง)
  • ชวนลูกลงมือทำสิ่งต่างๆ หรือชวนวางแผนที่จะทำกิจกรรมที่ลูกชอบในวันหยุด
  • ขอให้ลูกช่วยงานเล็กๆ น้อยๆ ที่พอทำได้ เช่น ช่วยคุณพ่อล้างรถ ช่วยคุณแม่พับผ้า
  • อย่าตำหนิหากลูกทำไม่ได้ดี แต่ชื่นชมที่ลูกมีความพยายามลงมือทำ
  • ให้ลูกได้มีโอกาสคิดค้นวิธีการเล่นด้วยตัวเอง ปล่อยให้ลูกเล่นอย่างอิสระ ไม่เข้าไปแทรกแซงว่าเล่นอย่างนั้นสิ ทำอย่างนี้สิ
  • เปิดโอกาสให้ลูกได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ทำซ้ำแบบใดแบบเดียว
  • กระตุ้นลูกให้เสนอตัวอาสาทำเพื่อผู้อื่น เช่น ให้ช่วยคุณครูจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบ เป็นต้น

ที่สำคัญ คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นคนที่กล้าลงมือทำ คิดวางแผนอะไรแล้วลงมือทำ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ลูกจะซึมซับมาโดยอัตโนมัติและเห็นคุณค่าของการลงมือทำ

“จุดเริ่มต้นของความสำเร็จในชีวิตคนเราอยู่ที่การกล้าริเริ่ม ลงมือทำ”