วิธีดูแลอารมณ์ลูกเพื่อให้ EF พัฒนา

การดูแลพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กวัยอนุบาล มีความสำคัญต่อการสร้างพื้นฐาน EF ที่ดี เด็กที่มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีจะกำกับควบคุมตัวเองได้ดี มีความยับยั้งชั่งใจ มีสมาธิจดจ่อต่อการเรียนรู้ ดังนั้นพ่อแม่ คุณครูต้องช่วยเด็กให้มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี เด็กจึงจะมีจิตใจที่แจ่มใส ร่าเริง มีความสุข พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยวิธีการต่อไปนี้

  • คุณพ่อคุณแม่ ผู้ใหญ่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูก พร้อมเข้าใจและรับฟัง
  • เป็นแบบอย่างที่ดีในการควบคุมอารมณ์ ไม่ฉุนเฉียวง่าย ไม่ก้าวร้าวรุนแรง เมื่อลูกอาละวาด คุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็น สงบ ตั้งสติ
  • พยายามให้ลูกเป็นเด็กร่าเริง โดยเติมเสียงเพลง การเล่นดนตรี การเต้นรำหรือออกท่าทางสนุกสนานในชีวิตแต่ละวัน
  • ในยามปกติต้องหมั่นคุยกับลูกว่า เมื่อเราไม่พอใจอะไร เราจะไม่ทำร้ายคนอื่น ไม่ทำร้ายข้าวของและไม่ทำร้ายตัวเอง ชวนลูกคุยและตั้งกติกาว่า เมื่อไรที่ไม่พอใจหนักๆ จะทำสิ่งต่อไปนี้ เช่น เดินหนีออกไปจากที่นั้นๆ ไปนั่งนิ่งๆ ที่มุมของตนเอง เดินออกไปดื่มน้ำ ฯลฯ
  • เปิดโอกาสให้ลูกได้แสดงความรู้สึกของเขาต่อเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามโอกาสและความเหมาะสม
  • เล่านิทานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์แล้ว ให้ลูกแสดงความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องนั้น
  • ชื่นชมเมื่อลูกทำควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี ให้กำลังใจเมื่อลูกยังทำไม่ได้ดี
    เมื่อลูกอารมณ์ดี ทักษะสมอง EF ก็จะพัฒนาตามมาด้วยอย่างแน่นอน

“เมื่อลูกอาละวาด คุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็น สงบ ตั้งสติ อาจปล่อยให้ลูกแสดงออกสักระยะหนึ่ง แล้วค่อยปลอบโยน”