การกำกับควบคุมตัวเอง เสริมสร้างได้อย่างไร

พ่อแม่และครูมีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นฐานให้เด็กมีทักษะความสามารถกำกับควบคุมตนเอง ด้วยวิธีการต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

คุณพ่อคุณแม่เป็นบุคคลสำคัญในการเสริมสร้างให้ลูกมีความสามารถในการกำกับควบคุมตัวเองได้ ด้วยวิธีการต่างๆ ในชีวิตประจำวันดังต่อไปนี้

ให้โอกาสกอดลูก รับฟังความคิดความรู้สึกของเขา ถ่ายทอดความรู้สึกที่ดีต่อกันทุกวันเป็นเนืองนิจ เช่น ก่อนนอนให้เขาเล่าเรื่องต่างๆ ถ้าเป็นเรื่องดีก็ชมเชย ถ้าเป็นเรื่องร้ายก็ปลอกขวัญให้กำลังใจ เพื่อสร้างสัมพันธภาพพื้นฐานให้มั่นคง
สร้างกติกาแบบที่เขามีส่วนร่วมคิดด้วย ในเรื่องต่างๆ ที่ลูกต้องทำหรือรับผิดชอบ แล้วดูแลให้ลูกทำตามที่ตกลงกันไว้
ให้กำลังใจชมเชยที่ลูกทำตามข้อตกลงหรือทำงานจนเสร็จ
คุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างของการควบคุมตัวเอง ยับยั้งชั่งใจ ไม่แสดงอารมณ์และพฤติกรรมรุนแรง รวมทั้งการตรงต่อเวลาด้วย
ฝึกลูกให้รู้จักอดทนรอคอยทีละน้อย เพิ่มระยะเวลาของการรอคอยให้นานขึ้น
พยายามให้ลูกได้ทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองให้มากที่สุด ไม่ใช้ความเร่งรีบของพ่อแม่ไปทำสิ่งต่างๆ แทนลูกเสียทั้งหมด
ให้โอกาสลูกได้รับผิดชอบช่วยเหลืองานในบ้าน ตามวัยของเขา เท่าที่จะทำได้ แล้วชมเชยเมื่อเขาตั้งใจทำ
เมื่อลูกไม่สามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมพฤติกรรมได้ พ่อแม่ต้องใจเย็น อย่าสั่งให้หยุดทันที แต่พูดเบาๆ เตือนให้รู้ว่าลูกทำสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ต้องให้เวลากับการดูแลลูกให้ได้ฝึกฝนเช่นนี้สม่ำเสมอ การฝึก EF ของลูกจึงจะสำเร็จได้ผลดี [vc_single_image image=”9657″ img_size=”full”]

พ่อแม่และครูมีบทบาทสำคัญในการสร้างพื้นฐานให้เด็กมีทักษะความสามารถกำกับควบคุมตนเอง ด้วยวิธีการต่างๆ ในชีวิตประจำวัน