“กิจกรรมวิเคราะห์ภาพถ่าย” : คำถามปลายเปิดที่ฝึกความคิดยืดหยุ่น

โดย | 1 กุมภาพันธ์ 2018 | EF สำหรับพ่อ-แม่

คำถามปลายเปิดเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะกระตุ้นเด็กให้ดึงความจำ (Working Memory) ออกมาใช้ แล้วคิดยืดหยุ่นดัดแปลงแก้ปัญหาผู้ใหญ่ที่เข้าไปช่วยเด็กในทุกเรื่อง เด็กก็จะขาดโอกาสได้ใช้ความคิดยืดหยุ่น
คำถามปลายเปิดเป็นเครื่องมือสำคัญมากที่จะสร้างโอกาสให้ลูกได้ใช้ความคิดของตัวเอง โดยดึงความจำ (Working Memory) ออกมาใช้ แล้วนำมาใช้ดัดแปลง ยืดหยุ่น [vc_single_image image=”9794″ img_size=”full”]
คุณครูก้า (อ.กรองทอง บุญประคอง แห่งโรงเรียนจิตตเมตต์ปฐมวัย) เสนอแนะว่า กิจกรรมวิเคราะห์ถ่ายภาพ ทำได้ง่ายๆ โดยเลือกภาพมาให้เด็กดู แล้วตั้งคำถามจากรูปภาพให้เด็กคิด วิเคราะห์ เช่น ”หนูคิดว่า เจ้าหมาในภาพนี้ที่กำลังนอนนิ่ง มันกำลังคิดอะไรอยู่” เราจะพบว่าเด็กสามารถคิด วิเคราะห์ ให้เหตุผลได้อย่างหลากหลาย โดยดึงความจำจากประสบการณ์เดิมมาอธิบาย รวมทั้งสร้างจินตนาการได้กว้างไกลแทบไม่น่าเชื่อ
และหากเด็กทำกิจกรรมนี้แล้วเมื่อมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในกลุ่ม เด็กจะเรียนรู้ลึกไปอีกขั้นหนึ่งว่า รูปภาพเดียวกันมองได้หลายแบบ เด็กก็จะเรียนรู้ความยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับความคิดของตนเอง เป็นวิธีหนึ่งที่จะฝึกเด็กยอมรับความแตกต่างได้ง่าย มองเห็นความคิดของผู้อื่นมีค่า
คำตอบของเด็กจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายยังช่วยให้ผู้ใหญ่รู้จักเด็กของตน ได้รับรู้ความนึกคิดข้า

“คำถามปลายเปิดเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างโอกาสให้เด็กได้ดึงความจำ ( Working Memory ) ออกมาใช้ แล้วนำมาใช้ดัดแปลง ยืดหยุ่น ทดแทนสิ่งที่ไม่มี ซึ่งมันจะเกิดไม่ได้ถ้าคุณครูไม่ได้เปิดโอกาส ไม่ตั้งคำถามปลายเปิด หรือเข้าไปช่วยเด็ก จนเด็กไม่มีโอกาสได้ใช้ความคิดของตัวเอง เด็กก็จะไม่ได้ฝึกใช้ความคิดยืดหยุ่น”