Working Memory จะงอกงามหากได้รับปัจจัยเสริม

ความสามารถด้านความจำขณะใช้งาน หรือ Working Memory ของลูกจะงอกงามดี หากมีปัจจัยที่เหมาะสม ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถจัดสรรให้ลูกได้
คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมความสามารถด้านความจำขณะใช้งาน Working Memory ของลูกได้โดย
1. จัดกิจกรรมที่ทำให้ลูกได้ใช้ประสาทสัมผัสทุกด้าน
2. กิจกรรมจะต้องมีความหมายกับตัวลูก คือเขาชอบ สนใจ จึงจะเข้าไปฝังใน memory จนเป็นตัวตนของลูก
3. กิจกรรมจะต้องสอดคล้องกับช่วงวัยและลักษณะเฉพาะในการเรียนรู้ของลูก
4. ลูกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น มีความสุข มีความผูกพันใกล้ชิดกับพ่อแม่
5. ลูกได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมที่หลากหลายสม่ำเสมอ เซลล์สมองจะได้รับการพัฒนา ทักษะต่างๆ ก็จะพัฒนาไปด้วย
6. ความมีระเบียบในชีวิตประจำวัน ทำกิจวัตรเป็นเวลาสม่ำเสมอ มีลำดับขั้นตอนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกจดจำได้ดี
7. ใช้สัญลักษณ์ช่วยประกอบในการจำ จะช่วยให้ลูกจำได้ดีขึ้น [vc_single_image image=”7691″ img_size=”full”] ทำอย่างนี้สม่ำเสมอ ลูกก็จะมี Working Memory ที่ดีขึ้น

“กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้เด็ก จะต้องมีความหมายกับตัวเด็ก จึงจะเข้าไปฝังใน memory จนเป็นตัวตนของเด็กซึ่งเด็กจะนำออกมาใช้ตอนไหนก็ได้”