logo-top-3

EF FOR TEACHER

View More
logo-top-2

EF FOR PARENT

View More
logo-top-2

EF SHOP

View More

HIGHLIGHTS

เรื่องเด่น :

IMG_20180113205326_298423190_huge
มกราคม 22, 2018
ริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) คืออะไร สำคัญตรงไหน

EF ด้านการริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) …

Read More
IMG_20180113205357_524499694_huge
มกราคม 24, 2018
IQ vs. EF

คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคนที่มีไอคิวสูง ฉลา …

Read More

วิดิโอ Special Talk : “EF จะพาเด็กไทยออกจากวิกฤตอย่างไร”  โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์   จิตแพทย์และนักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ALL ABOUT EF

ความจำเพื่อใช้งาน” คืออะไร?

ทำไมต้อง EF (Executive Function) Working …

Plan and Organize จึงส่งผลต่อความสำเร็จของชีวิต

ทำเป็น ต้องได้ฝึกฝนเรื่องการวางแผนและจัด …

เลี้ยงลูกให้ “ประสบความสำเร็จ”

การเรียนเก่งเป็นเพียงทักษะชุดเดียว เด็กๆ …

ทักษะสมอง EF คืออะไร

ทำไมต้อง EF (Executive Function) รู้จัก …

ทำไมต้อง Executive Functions (EF)

Executive Functions (EF) หรือทักษะสมองเพ …

ริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) คืออะไร สำคัญตรงไหน

EF ด้านการริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) …

ทำไมเราต้องฝึกยืดหยุ่นความคิดมันสำคัญต่อชีวิตอย่างไร

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าลูกเรา”หัวสี่เหลี่ยม” …

ทักษะสมอง EF คือ พื้นฐานของ “ทักษะในศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills)

คนรุ่นใหม่จะอยู่รอดและประสบความสำเร็จได้ …

EF For TEACHER

จากความคิดยืดหยุ่นสู่ความคิดสร้างสรรค์

การกระตุ้นให้เด็กคิดยืดหยุ่นจะนำมาซึ่งคว …

พัฒนาการของ EF ในช่วงประถมและมัธยม

วัยประถมปลาย เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น ทำสิ่ง …

วิธีฝึกเด็กให้รู้จักควบคุมอารมณ์

เด็กที่รู้จักควบคุมอารมณ์จะกำกับควบคุมตน …

ไอคิวดี EF จะดีด้วยจริงไหม

คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคนที่มีไอคิวสูง ฉลา …

วางกรอบให้เด็กมากไป เด็กจะไม่รู้จักกำกับสั่งการตัวเอง

งานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า เด็กที่มีอิสระ …

สัญญาณ เด็กความจำบกพร่อง

สังเกตดูว่าเด็กมีอาการของ Working Memory …

ความจำที่ทำให้เป็นคนเก่ง

เด็กจะมีความจำที่มีความหมาย เอาไปใช้กับช …

EF NEWS

ข่าวและกิจกรรม EF

ร่วมกันสร้างทุนมนุษย์…ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์โลกยุค 4.0

นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบันอาร์แอลจี …

อาร์แอลจี เร่งขับเคลื่อน EF : Executive Functions พัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย

กลุ่มบริษัท อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง …

RLG เป็นองค์กรธุรกิจที่มีความเชื่อว่า “การเรียนรู้สร้างการเปลี่ยนแปลง”- Learning Makes Change และได้มุ่งมั่นสร้างการเรียนรู้หลากหลายสารอัพเดทสาระความรู้ง่ายๆเพียง ระบุอีเมลล์ และกด Subscribe