previous arrow
next arrow
Slider

Live สด: ยกขบวน ชวนคิด
บอกพ่อแม่สักนิด… “จะเลี้ยงลูกให้ดีกันได้ยังไง๊…ในช่วง COVID 19”

9 เรื่องต้องรู้ เมื่อนักวิชาการปฐมวัยและวัยประถม ยกขบวนกันมาชวนคุณพ่อคุณแม่คิด หารือ หาทางออก ให้มีความมั่นใจกลับมาว่า ฉันจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ชีวิตวิถีใหม่ New Normal ที่สามารถเลี้ยงลูกของฉันให้ดีได้ แม้ว่าโลกของเราอาจจะต้องอยู่กับเจ้าเชื้อโรคร้าย COVID 19 กันไปอีกยาวๆ ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับนักวิชาการอย่างใกล้ชิด เพราะแนวทางการพัฒนาทักษะสมอง EF ให้ลูกรัก คือวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันที่จำเป็น!!

สนับสนุน โดย สสส.
จัดโดย สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)

logo-top-3

EF สำหรับคุณครู

View More
logo-top-2

EF สำหรับพ่อ-แม่

View More
logo-top-2

งานวิจัย EF

View More

สสส.เผยผลสัมฤทธิ์ หนุนราชภัฏผลิต นศ.ครูชั้นปี 1 ผ่านหลักสูตรสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ล้น

นับเป็นความสำเร็จก้าวสำคัญของภาคีเครือข่ายทั้ง 3 องค์กร ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ที่ได้ร่วมกันยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันหลักในการผลิตครูของชาติจนเกิดผลสำเร็จ โดยภายหลังการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มีการพัฒนาหลักสูตรครูการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) รายวิชา “สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย” ขึ้น แล้วนำไปจัดอบรมให้กับอาจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง จำนวนกว่า 165 คน ให้เข้าใจถึงหลักการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า Executive Functions (EF) และธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง พบว่า เมื่ออาจารย์เปลี่ยนกระบวนการสอน บรรยากาศในชั้นก็เปลี่ยนไป นักศึกษาเห็นคุณค่าในตัวเอง เห็นเป้าหมายปลายทาง ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกัน “หนูรู้แล้วว่า…ความหมายของวิชาชีพครูคืออะไร”

การพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยพลังชุมชน

โลกแห่งเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซับซ้อน พลิกผัน คาดการณ์ได้ยาก เด็กไทยต้องมีทักษะ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ในการเรียน ทำงาน และดำรงชีวิต ทักษะเหล่านี้เรียกว่า ทักษะ สมอง EF (Executive Functions) ซึ่งเด็กจำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังเป็นทักษะสมองตั้งแต่ช่วงปฐมวัย จึงจะฝังราก ไปตลอดชีวิต เกิดเป็นทักษะศตวรรษที่ 21 ที่เด็กไทยจะเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพที่เข้มแข็ง รู้เท่าทันและยืนอยู่ได้ อย่างสง่างามในโลกวันข้างหน้า ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยในการสร้างรากฐานทุนมนุษย์การ พัฒนาเด็กปฐมวัยโดยชุมชนมีส่วนร่วม จะเป็นการวางรากฐานแก่บุคคลในการเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ถึง เวลาที่สังคมต้องมีความเข้าใจหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ถูกต้อง และตระหนักในบทบาทของชุมชนในการมีส่วนร่วม พัฒนาเด็กปฐมวัย

เกี่ยวกับ EF

ทักษะสมอง EF คือ พื้นฐานของ “ทักษะในศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills)

คนรุ่นใหม่จะอยู่รอดและประสบความสำเร …

ทักษะสมอง EF คืออะไร

ทำไมต้อง EF (Executive Function) รู …

Plan and Organize จึงส่งผลต่อความสำเร็จของชีวิต

ทำเป็น ต้องได้ฝึกฝนเรื่องการวางแผนแ …

IQ vs. EF

คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าคนที่มีไอคิวสู …

ริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) คืออะไร สำคัญตรงไหน

EF ด้านการริเริ่มและลงมือทำ (Initia …

ความจำเพื่อใช้งาน” คืออะไร?

ทำไมต้อง EF (Executive Function) Wo …

ทำไมต้อง Executive Functions (EF)

Executive Functions (EF) หรือทักษะส …

doing-child
มีนาคม 10, 2018
วิธีส่งเสริมให้เด็กกล้าริเริ่ม ลงมือทำ

วิธีส่งเสริมให้ลูกกล้าริเริ่ม ลงมือ …

Read More
hugues-de-buyer-mimeure-350387
กุมภาพันธ์ 01, 2018
กิจกรรมฝึกความคิดยืดหยุ่นของเด็กอนุบาล

Read More
ef-เกมฝึกสมาธิจดจ่อ-ควบคุมกำกับตนเอง
มีนาคม 12, 2018
เกมฝึกสมาธิจดจ่อ ควบคุมกำกับตนเอง

กิจกรรมสร้างเสริมทักษะความสามารถด้า …

Read More
ef-question
มีนาคม 10, 2018
คำถามปลายเปิดที่ฝึกความคิดยืดหยุ่น

คำถามปลายเปิดเป็นเครื่องมือสำคัญที่ …

Read More